Bielsko-Biała – ITS

W kolejnym mieście sterownik AsterIT będzie sterował drogowymi sygnalizacjami świetlnymi w obszarowym systemie sterowania ruchem.

marzec 2018

AsterIT w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem w Krakowie

Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT przeszedł pozytywne testy pracy w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem UTCS w Krakowie. Sterownik wykorzystuje algorytmy optymalizacyjne EPICS i Balance.

Zainstalowane zostały pierwsze sterowniki AsterIT, które uwzględniają priorytety dla komunikacji zbiorowej.

październik 2017

Krosno DK 28

Krosno DK28Uczestniczyliśmy w modernizacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu Drogi Krajowej nr 28 w mieście Krosno.  W ramach realizacji zadania dostarczaliśmy sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, stacje meteorologiczne AsterMet-D, stacje pomiaru ruchu drogowego DSPRD-1. Dostarczone stacje pomiaru ruchu drogowego wykonują pomiary z wykorzystaniem pętli indukcyjnych, oraz bezinwazyjnego czujnika parametrów ruchu drogowego, który wykorzystuje wiązkę radarową.

grudzień 2015

ISSRRP – utrzymanie

A-ster ISSRRP - utrzymanieW konsorcjum z firmą „ELDREAM” pojęliśmy się realizacji zlecenia pod nazwą „Utrzymanie i administrowanie systemu pod nazwą Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”. Pod naszą opieką jest sieć urządzeń zlokalizowanych na drogach Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych. W skład urządzeń wchodzą tablice VMS, urządzenia pomiaru ruchu drogowego, kamery monitoringu, kamery odczytu tablic rejestracyjnych ANPR i stacje meteorologiczne.

marzec 2014

Bydgoszcz ITS – uruchomienie

ITS Bydgoszcz - uruchomienieZakończona została realizacja „Budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”. Dzięki uprzejmości generalnego wykonawcy firmy Sprint S.A. możemy udostępnić film przedstawiający zakres wdrożenia systemu ITS w Bydgoszczy.

Zakres prac realizowanych przez naszą firmę obejmował montaż i dostawę sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, oraz drogowych stacji meteorologiczne AsterMet-D z funkcjonalnością drogowych stacji pomiaru ruchu.

kwiecień 2015

Pomiary dla nauki

A-ster pomiary dla nauki

  • gradient temperatury wody na głębokości od 0,5 – 80m
  • badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na głębokie warstwy wód
    powierzchniowych

Bydgoszcz, Olsztyn – ITS

A-ster - SCATSProdukowane przez naszą firmę sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, przystosowane do współpracy z systemem Sprint/ITS/SCATS, stały się częścią projektów pod nazwą: „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” i „Dostawa i montaż systemu ITS” w Olsztynie, realizowanych przez firmę Sprint S.A..

W ramach zadań dostarczane będą również drogowe stacje meteorologiczne AsterMet-D i Drogowe stacje pomiaru ruchu.

styczeń 2014

TRELAN / TRENDS

A-ster Trelan-TrendsW roku 2009 zostały wdrożone i uruchomione pierwsze sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT  z interfejsem TRENDS, dostosowane do realizacji EPICS i pracy pod kontrolą systemu BALANCE. Firma uzyskała certyfikat wydany przez firmę Gevas software.