Bielsko-Biała – ITS

Bielsko-Biała – ITS

W kolejnym mieście sterownik AsterIT będzie sterował drogowymi sygnalizacjami świetlnymi w obszarowym systemie sterowania ruchem. marzec 2018
AsterIT w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem w Krakowie

AsterIT w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem w Krakowie

Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT przeszedł pozytywne testy pracy w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem UTCS w Krakowie. Sterownik wykorzystuje algorytmy optymalizacyjne EPICS i Balance. Zainstalowane zostały pierwsze sterowniki AsterIT, które uwzględniają priorytety dla komunikacji zbiorowej. październik 2017
Krosno DK 28

Krosno DK 28

Uczestniczyliśmy w modernizacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu Drogi Krajowej nr 28 w mieście Krosno.  W ramach realizacji zadania dostarczaliśmy sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, stacje meteorologiczne AsterMet-D, stacje pomiaru ruchu drogowego DSPRD-1. Dostarczone stacje pomiaru ruchu drogowego wykonują pomiary z wykorzystaniem pętli indukcyjnych, oraz bezinwazyjnego czujnika parametrów ruchu drogowego, który wykorzystuje wiązkę radarową. grudzień 2015
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

Produkowane przez nas drogowe stacje meteorologiczne AsterMet-D są częścią Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Wraz z oprogramowaniem serwerowym generują informacje i ostrzeżenia pogodowe. Dane publikowane są na Portal Informacji dla Kierowców. grudzień 2015
ISSRRP – utrzymanie

ISSRRP – utrzymanie

W konsorcjum z firmą „ELDREAM” pojęliśmy się realizacji zlecenia pod nazwą „Utrzymanie i administrowanie systemu pod nazwą Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”. Pod naszą opieką jest sieć urządzeń zlokalizowanych na drogach Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych. W skład urządzeń wchodzą tablice VMS, urządzenia pomiaru ruchu drogowego, kamery monitoringu, kamery odczytu tablic rejestracyjnych ANPR i stacje meteorologiczne. marzec 2014
Bydgoszcz ITS – uruchomienie

Bydgoszcz ITS – uruchomienie

Zakończona została realizacja „Budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”. Dzięki uprzejmości generalnego wykonawcy firmy Sprint S.A. możemy udostępnić film przedstawiający zakres wdrożenia systemu ITS w Bydgoszczy. Zakres prac realizowanych przez naszą firmę obejmował montaż i dostawę sterowników drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, oraz drogowych stacji meteorologiczne AsterMet-D z funkcjonalnością drogowych stacji pomiaru ruchu. kwiecień 2015
Pomiary dla nauki

Pomiary dla nauki

gradient temperatury wody na głębokości od 0,5 – 80m badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na głębokie warstwy wód powierzchniowych
Bydgoszcz, Olsztyn – ITS

Bydgoszcz, Olsztyn – ITS

Produkowane przez naszą firmę sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, przystosowane do współpracy z systemem Sprint/ITS/SCATS, stały się częścią projektów pod nazwą: „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” i „Dostawa i montaż systemu ITS” w Olsztynie, realizowanych przez firmę Sprint S.A.. W ramach zadań dostarczane będą również drogowe stacje meteorologiczne AsterMet-D i Drogowe stacje pomiaru ruchu. styczeń 2014
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego

Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego

Produkowane przez nas drogowe stacje meteorologiczne AsterMet-D i AsterMet-D-mobil są częścią Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego. Wraz z oprogramowaniem serwerowym generują informacje i ostrzeżenia pogodowe w rejonie Podhala. Treść komunikatów i ostrzeżeń pogodowych dostępna jest użytkownikom systemu, na portalu www.wtatry.eu i kanałach RSS.
TRELAN / TRENDS

TRELAN / TRENDS

W roku 2009 zostały wdrożone i uruchomione pierwsze sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT  z interfejsem TRENDS, dostosowane do realizacji EPICS i pracy pod kontrolą systemu BALANCE. Firma uzyskała certyfikat wydany przez firmę Gevas software.
Określenie warunków drogowych

Określenie warunków drogowych

temperatura, wilgotność powietrza temperatura asfaltu prędkość pojazdów sterowanie znakiem zmiennej treści (VMS) w zależności od warunków meteorologicznych
Pomiary parametrów wiatru

Pomiary parametrów wiatru

prędkość, kierunek, sektor wiatru transmisja GPRS do serwera  wizualizacja danych import danych do dalszego przetwarzania
Pomiary środowiskowe

Pomiary środowiskowe

Pomiar, wyświetlanie i przesyłanie: temperatura i wilgotność względna powietrza ciśnienie atmosferyczne prędkość wiatru stężenie substancji szkodliwych (CO, SO2)
Pomiary dla przemysłu

Pomiary dla przemysłu

prędkość i kierunek wiatru temperatura, wilgotność powietrza opad atmosferyczny stacja wykorzystywana do prognozowania
Pomiary środowiskowe na Spitsbergenie

Pomiary środowiskowe na Spitsbergenie

Spitsbergen – największa wyspa Norwegii, położona w archipelagu Svalbard, na Morzu Arktycznym. Jest to najdalej, na północ zainstalowana stacja pogodowa naszej produkcji.