Określenie warunków drogowych

A-ster okreslenie warunkow drogowych

  • temperatura, wilgotność powietrza
  • temperatura asfaltu
  • prędkość pojazdów
  • sterowanie znakiem zmiennej treści (VMS) w zależności od warunków meteorologicznych