Pomiary parametrów wiatru

A-ster pomiary parametrow wiatru

  • prędkość, kierunek, sektor wiatru
  • transmisja GPRS do serwera
  •  wizualizacja danych
  • import danych do dalszego przetwarzania