RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest A-STER s.c. Waldemar Araminowicz, Marek Marszał, z siedzibą:  Blokowa 3; 31-752 Kraków; NIP: 676-005-55-47.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy na adres poczty elektronicznej: biuro@a‑ster.pl lub pisemnie na adres firmy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
  • 6 ust. 1 lit. a. zgody w celu nawiązania kontaktu,
  • 6 ust. 1 lit. b. w celu realizacji zawartych umów,
  • 6 ust. 1 lit. c. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych może skutkować niemożliwością: nawiązania kontaktu, realizacji umowy, skorzystania z usługi;
 5. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie pracownicy A-STER s.c. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy przy realizacji zlecenia. Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia okresu naszej współpracy, a po tym czasie przez okres odpowiadający możliwości dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy lub prawa lub do czasu wycofania zgody;
 6. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.