inżynieria ruchu, meteorologia

Jako producent oferujemy innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sterowania ruchem drogowym. Dostarczamy m.in. sterowniki sygnalizacji świetlnej, narzędzia do gromadzenia danych o ruchu, drogowe stacje meteorologiczne i pomiarów ruchu, aktywne oznakowanie.

Sterowniki sygnalizacji świetlnej:  
Oznakowanie aktywne: 
Drogowe stacje pomiarowe:  

Oferujemy wysokiej klasy przyrządy i czujniki meteorologiczne, w tym m.in. kompletne stacje pomiarów i prognozowania pogody. Dostarczamy również urządzeń, które mogą być wykorzystywane samodzielnie, takie jak wiatromierze (anemometry), deszczomierze czy czujniki wilgotności.

Stacje meteorologiczne:  
Anemometry, wiatromierze i akcesoria:
Deszczomierze:
Osłony antyradiacyjne:
Inne: