DSPRD-1 – drogowa Stacja Pomiaru Ruchu Drogowego

Drogowa stacja pomiarów ruchu drogowego jest autonomiczną jednostką rozproszonego systemu przeznaczonym do pomiaru i rejestracji natężenia oraz struktury rodzajowej ruchu drogowego.

Funkcje:

 • Ciągły pomiar i rejestracja natężenia ruchu w wybranych przekrojach dróg, a w tym:
   • pomiar ilości i rodzajów pojazdów,
   • pomiar prędkości pojazdów,
   • pomiar gęstości strumienia ruchu,
   • detekcja zatoru
 • Rejestracja, obróbka i agregacja danych na podstawie różnych kryteriów.
 • Natychmiastowy dostęp do danych
 • Udostępnianie pomiarów systemom zewnętrznym (nadrzędnym) np. w celu zasilenia modelu ruchu on-line
 • Archiwizacja danych z możliwością późniejszego przetwarzania

Cechy użytkowe:

 • Konstrukcja umożliwiająca instalację stacji pomiarowej na fundamencie lub zawieszoną na konstrukcji słupowej
 • Elastyczna konfiguracja sprzętu i oprogramowania pozwalająca na rozbudowę systemu na bazie tych samych urządzeń
 • Integracja ze stacją meteorologiczną AsterMet-D

Układ detekcji pojazdów składa się z modułu detektora pojazdów oraz dwóch pętli pomiarowych zainstalowanych na pasie ruchu. Pojazd przejeżdżający nad zespołem pętli inicjuje proces pomiaru, a dane charakteryzujące pojazd są dostępne w rejestratorze danych.

Budowa i opis działania:

Detektorowa Stacja Pomiaru Ruchu Drogowego ma budowę modułową o dużej elastyczności konfiguracji.

Zasadniczymi elementami stacji są:

 • Układ detekcji pojazdów
 • Logger
 • Układ zasilania

Funkcje pomiarowe:

 • Odczytywanie układów wejściowych.
 • Filtrowanie (pomijanie) fałszywych wyników.
 • Skalowanie wyników do wymaganych jednostek fizycznych, uwzględnianie poprawek, kalibracji.

Funkcje komunikacyjne:

 • W przypadku chwilowego lub długotrwałego braku połączenia z serwerem, dane są gromadzone w wewnętrznej pamięci i przekazywane w momencie ponownego nawiązania połączenia. Fizycznym kanałem transmisji z loggera jest ETHERNET.

Dostęp serwisowy:

 • Fizycznym kanałem transmisji jest ETHERNET. W oprogramowanie loggera jest wbudowana strona www udostępniająca (po zalogowaniu użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami) podgląd aktualnych danych pomiarowych (chwilowych i przetworzonych).

Funkcje gromadzenia danych (archiwizacja danych we własnych zasobach, jako rozwiązanie rezerwowe w przypadku awarii komunikacji lub podstawowe w wersji bez ciągłego połączenia z serwerem systemu).

Każda dana pochodząca z pomiaru podlega rejestracji (zapamiętaniu). Rejestracja polega na zapisie daty i godziny pomiaru oraz wielkości zmierzonej. W tym celu logger po każdym cyklu dopisuje do bazy aktualny rekord zawierający dane z pomiarów.

Zanik napięcia zasilającego nie wpływa na utratę danych zgromadzonych w zasobach loggera. Po przywróceniu zasilania, stacja podejmie pracę a dane będą dopisywane do dotychczas zgromadzonych.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania 12VDC lub 230 VAC
Średni pobór mocy ok. 5 W
Maksymalna ilość kanałów pomiarowych 28
Temperatura pracy -400C—700C
Komunikacja ETHERNET
Klasyfikacja Zgodnie z EUR-6 (błąd do 5%)
Pomiar Do 200km/h (błąd do 5%)
Błąd zliczania nie większy niż 1%
Agregacja danych Konfigurowana (domyślnie 15 minut dla każdej klasy)
Rejestracja Każdy pojazd (pojazd za pojazdem)
Pamięć gromadzenia danych Minimum 7 dni

Moduły elektryczne zabudowane są wewnątrz obudowy odpornej na działanie deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu, posiadającej klasę szczelności IP-54. Obudowa wykonana jest ze zbrojonego tworzywa epoksydowego nie podlegającego korozji.

Stacja pomiarowa zasilana jest z zewnętrznego źródła napięcia 230VAC/6W. Opcjonalnie dostępne są rozwiązania zasilania napięciem 12VDC i/lub akumulatorem podtrzymującym ciągłą pracę. Stacja jest wyposażona w system zabezpieczeń od wyładowań atmosferycznych i zakłóceń elektrycznych.

pobierz karta katalogowa