AsterMet – automatyczna Stacja Meteorologiczna

AsterMet jest uniwersalną stacją meteorologiczną przeznaczoną do dostarczania informacji o sytuacji pogodowej. Może pracować w trybie izolowanym prowadząc pomiary i rejestrując dane we własnej pamięci, lub po dołączeniu stacji do systemu AsterGate, przekazywać informacje do centralnego serwera internetowego gromadzącego dane i udostępniającego je użytkownikom. Wbudowany web-serwer ułatwia przeglądanie pomiarów.

Sercem stacji pomiarowej AsterMet jest specjalizowany logger realizujący funkcje pomiaru, gromadzenia i przekazu danych. Posiada 16 wejść do bezpośredniego podłączenia czujników oraz uniwersalne złącze transmisji w standardzie MODBUS do podłączenia większej liczby czujników. Rodzaj i ilość czujników pomiarowych jest swobodnie konfigurowana na podstawie oczekiwań użytkownika.

AsterMet mierzy:

  • Kierunek i prędkość wiatru.
  • Temperaturę powietrza, przygruntową, gruntu.
  • Wilgotność względną powietrza.
  • Opady atmosferyczne ciekłe i stałe.
  • Napromienienie słoneczne.
  • Ciśnienie atmosferyczne.
  • Wilgotność gleby.
  • Poziom wody.
  • Inne parametry, po dołączeniu stosownych czujników.