Portal AsterGate

AsterGate jest spójnym, skalowalnym, otwartym systemem sieciowym gromadzącym i udostępniającym informacje o sytuacji na drogach.

Internetowa platforma AsterGate umożliwia monitoring i zarządzanie urządzeniami. Integruje ona różnorodne systemy takie jak meteorologiczne i drogowe stacje pomiarowe, sterowniki sygnalizacji ulicznej, stacje monitoringu wizyjnego, tablice VMS, znaki zmiennej treści. Umożliwia gromadzenie danych pomiarowych, obrazów z kamer, logów pracy oraz precyzyjną diagnostykę urządzeń. Jest gotowym produktem do zastosowania w rozwiązaniach ITS.

Centralnym punktem systemu jest serwer internetowy do którego spływają wszystkie dane. W systemie mogą być integrowane dane z pomiarów meteorologicznych, natężenia ruchu, prędkości pojazdów, ważenia pojazdów, rejestracji obrazów z kamer, informacje o pracy lub niesprawności urządzeń technicznej osłony ruchu (sterowników sygnalizacji świetlnej, znaków zmiennej treści).

Ulokowanie danych na centralnym serwerze powoduje, że dane są dostępne dla uprawnionych użytkowników z dowolnego miejsca. Wybrane informacje mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom Internetu.

Istotą systemu jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi jego elementami. Dzięki komunikacji sieciowej jest realizowany zdalny dostęp do każdego ogniwa systemu.

Architektura sieci jest typowa, stosowane są ogólnie znane rozwiązania i technologie. Zastosowane medium transmisji nie ma wpływu na pracę systemu (łącza GSM/GPRS, ADSL, światłowód, UTP).W ten sposób minimalizuje się koszty administrowania i serwisu, usprawnia procesy zarządzania i dokumentowania pracy urządzeń i ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną platformy AsterGate.