Pomiary dla rolnictwa

A-ster pomiary dla rolnictwa

  • temperatura, wilgotność powietrza
  • opad atmosferyczny
  • prognozowanie ilości i terminów oprysku ziemniaków