Pomiary środowiskowe

A-ster pomiary srodowiskowePomiar, wyświetlanie i przesyłanie:

  • temperatura i wilgotność względna powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne
  • prędkość wiatru
  • stężenie substancji szkodliwych (CO, SO2)