Pomiary dla nauki

A-ster pomiary dla nauki

  • gradient temperatury wody na głębokości od 0,5 – 80m
  • badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na głębokie warstwy wód
    powierzchniowych