AsterIT w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem w Krakowie

Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT przeszedł pozytywne testy pracy w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem UTCS w Krakowie. Sterownik wykorzystuje algorytmy optymalizacyjne EPICS i Balance.

Zainstalowane zostały pierwsze sterowniki AsterIT, które uwzględniają priorytety dla komunikacji zbiorowej.

październik 2017