Krosno DK 28

Krosno DK28Uczestniczyliśmy w modernizacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu Drogi Krajowej nr 28 w mieście Krosno.  W ramach realizacji zadania dostarczaliśmy sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, stacje meteorologiczne AsterMet-D, stacje pomiaru ruchu drogowego DSPRD-1. Dostarczone stacje pomiaru ruchu drogowego wykonują pomiary z wykorzystaniem pętli indukcyjnych, oraz bezinwazyjnego czujnika parametrów ruchu drogowego, który wykorzystuje wiązkę radarową.

grudzień 2015