Pomiary dla przemysłu

A-ster pomiary dla przemyslu

  • prędkość i kierunek wiatru
  • temperatura, wilgotność powietrza
  • opad atmosferyczny
  • stacja wykorzystywana do prognozowania