Bielsko-Biała – ITS

W kolejnym mieście sterownik AsterIT będzie sterował drogowymi sygnalizacjami świetlnymi w obszarowym systemie sterowania ruchem.

marzec 2018

AsterIT w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem w Krakowie

Sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT przeszedł pozytywne testy pracy w Obszarowym Systemie Sterowania Ruchem UTCS w Krakowie. Sterownik wykorzystuje algorytmy optymalizacyjne EPICS i Balance.

Zainstalowane zostały pierwsze sterowniki AsterIT, które uwzględniają priorytety dla komunikacji zbiorowej.

październik 2017

D-6 – oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych ze sterowaniem oświetleniem ulicznym i czujnikami obecności pieszego

Aktywne oznakowanie przeznaczone jest do oznaczania przejścia dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zadaniem jego jest w sposób aktywny ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejścia, w momencie kiedy pieszy znajduje się w jego rejonie. Zestaw składa się z dwóch kompletów znaków, które przystosowane są do sterowania oświetleniem ulicznym w rejonie przejścia dla pieszych. Sterowanie ma za zadanie załączenie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych lub zmianę natężenia oświetlenia. Sygnalizatory ostrzegawcze i sterowanie oświetleniem załączane jest przez detektory obecności pieszego, a synchronizacja między znakami odbywa się drogą radiową. Dzięki dobraniu odpowiednich źródeł światła oraz zastosowaniu układów optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednocześnie nie powoduje olśnienia kierujących pojazdami.

Lico znaku wykonane jest z płyty poliwęglanowej o grubości 3mm, pokryte transparentną folią lub farbą, która umożliwia przepuszczanie wewnętrznego oświetlenia. Podświetlenie wnętrza znaku wykorzystuje źródła światła typu LED, które zapewniają równomierne podświetlenie całej płaszczyzny.

Właściwości funkcjonalne znaku i układu sterowania

  • Wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego.
  • Sterowanie oświetleniem ulicznym przy pomocy styków przekaźnika
  • Czujnik obecności pieszego

Na życzenie klienta znak może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań.

 

Zasada działania:

  • W stanie czuwania (oczekiwania na zgłoszenie pieszego) lampy oświetlenia ulicznego oświetlają przejście z obniżoną mocą zależną od zastosowanych lamp oświetlenia.
  • Wykrycie obecności pieszego w polu widzenia jednego z czujników ruchu powoduje uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej i automatyczne zwiększenie mocy oświetlenia przejścia dla pieszych.Informacja o wykryciu obecności pieszego przekazywana jest drogą radiową.
  • Opuszczenie przez pieszego strefy działania czujników obecności powoduje wyłączenie sygnalizacji ostrzegawczej i obniżenie mocy lamp  oświetlenia ulicznego.

Dane techniczne:

Wymiary gabarytowe bez uchwytu 600 × 900 × 100 mm
Napięcie zasilania 12VDC lub 230 VAC
Średni pobór mocy ok. 15 W
Podświetlanie znaku LED
Czujnik obecności pieszego Detektor podczerwieni z detektorem mikrofalowym
Sygnalizator ostrzegawczy LED fi200 z soczewką Frasnela
Masa 11 kg

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

 

Galeria:

D-6 – oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym

Aktywne oznakowanie przeznaczone jest do oznaczania przejścia dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zadaniem jego jest w sposób aktywny ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejścia, w momencie kiedy w pieszy znajduje się w jego rejonie. Zestaw składa się dwóch kompletów znaków. Energia elektryczna dostarczana jest przez moduły fotowoltaiczne z akumulatorem. Sygnalizatory ostrzegawcze załączane są przez detektory obecności pieszego, a synchronizacja między znakami odbywa się drogą radiową. Dzięki dobraniu odpowiednich źródeł światła oraz zastosowaniu układów optycznych znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach, a jednocześnie nie powoduje olśnienia kierujących pojazdami.

Właściwości funkcjonalne znaku i układu sterowania:

  • Wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego.
  • Układ optyczny, który wykorzystuje soczewkę Fresnela, zapewnia równomierny rozkład światła na sygnalizatorze ostrzegawczym.

Na życzenie znak może zostać dostosowany do specjalnych wymagań Klienta.

Dane techniczne:

Wymiary gabarytowe znaku bez uchwytu wielkość średnia: 600 × 900 × 55 mm

wielkość duża: 900 x 1200 x 55 mm

Napięcie zasilania 9 — 15VDC,
230VAC,
230VAC zasilanie buforowe z linii oświetlenia ulicznego,
Średni pobór mocy ok. 5 W
Czujnik obecności pieszego Detektor podczerwieni z detektorem mikrofalowym
Sygnalizator ostrzegawczy LED fi200 z soczewką Fresnela
Masa bez układu Ładowania 5 kg

Pobierz:


pobierz karta katalogowa

 

Galeria:

Krosno DK 28

Krosno DK28Uczestniczyliśmy w modernizacji sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu Drogi Krajowej nr 28 w mieście Krosno.  W ramach realizacji zadania dostarczaliśmy sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, stacje meteorologiczne AsterMet-D, stacje pomiaru ruchu drogowego DSPRD-1. Dostarczone stacje pomiaru ruchu drogowego wykonują pomiary z wykorzystaniem pętli indukcyjnych, oraz bezinwazyjnego czujnika parametrów ruchu drogowego, który wykorzystuje wiązkę radarową.

grudzień 2015

Wycofany z produkcji – Aster-4 – akomodacyjny sterownik ulicznej sygnalizacji świetlnej

Produkt został zastąpiony przez: AsterITmini

A-ster Aster-4 akomodacyjny sterownik drogowej sygnalizacji świetlnejAkomodacyjny sterownik ASTER-4 służy do sterowania sygnalizacją świetlną na przejściach dla pieszych przez jedno-, lub dwujezdniowe drogi oraz przez wydzielone torowiska tramwajowe.
Może też obsługiwać mijanki na mostach, lub remontowanych odcinkach dróg.
Przy realizacji sterowania urządzenie wykorzystuje uniwersalny, akomodacyjny algorytm sterowania grupowego, który w połączeniu z detektorami pojazdów DP-3 (lub innymi) pozwala na optymalizację przepustowości skrzyżowania, zapewniając jednocześnie duże bezpieczeństwo ruchu.
ASTER-4 realizuje również algorytmy sterowania stałoczasowego.

Konstrukcja i oprogramowanie sterownika zostały zaprojektowane tak, aby instalator nie mający dużego doświadczenia w obsłudze komputera nie miał trudności z zaprogramowaniem dowolnego algorytmu sterowania.
Do wspomagania programowania sterowników ASTER-4 służy generator programów A4proj, który przyjaznym graficznym interfejsem prowadzi programistę przez kolejne etapy tworzenia projektu
Umieszczenie programu w nieulotnej pamięci sterownika odbywa się poprzez port transmisji szeregowej RS-232, lub zewnętrzny programator.

AsterIT – akomodacyjny, systemowy sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej

Akomodacyjny sterownik AsterIT jest przeznaczony do pracy na dowolnego typu skrzyżowaniach z sygnalizacją uliczną oraz w systemach monitoringu i centralnego sterowania ruchem ulicznym.

Sterownik jest zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z dziedziny elektroniki i mechaniki, z użyciem wysokiej jakości komponentów uznanych producentów.

Dwuprocesorowa jednostka sterująca CPUit pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX RT. Dzięki procesorom o dużej mocy oraz zastosowaniu szerokiej gamy interfejsów komunikacyjnych (ETHERNET, USB, RS232, RS485) AsterIT jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych potrzeb.

Inżynieria Ruchu

Jako producent oferujemy innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sterowania ruchem drogowym. Dostarczamy m.in. sterowniki sygnalizacji świetlnej, narzędzia do gromadzenia danych o ruchu, drogowe stacje meteorologiczne, aktywne oznakowanie, osłony antyradiacyjne i inne.

Sterowniki sygnalizacji świetlnej:

Oznakowanie aktywne:

Drogowe stacje pomiarowe:

Stacje meteorologiczne

Zaprojektowane i wykonane przez Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej A-STER stacje meteorologiczne dostarczają szeregu informacji na temat warunków atmosferycznych. To kompleksowe systemy, które wykonują pomiary oraz gromadzą dane niezbędne dla synoptyków i zarządców dróg. Systemy przystosowane są do rejestrowania danych w pamięci własnej oraz do wysyłania ich na serwer platformy AsterGate. Stacje dostępne w naszej ofercie mierzą m.in.: kierunek i prędkość wiatru, temperaturę (powietrza, przy gruncie i gruntu), wilgotność, opady, nasłonecznienie, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność gleby, poziom wód i inne.