DSPRD-1 – drogowa Stacja Pomiaru Ruchu Drogowego

DSPRD-1 – drogowa Stacja Pomiaru Ruchu Drogowego

Drogowa stacja pomiarów ruchu drogowego jest autonomiczną jednostką rozproszonego systemu przeznaczonym do pomiaru i rejestracji natężenia oraz struktury rodzajowej ruchu drogowego. Funkcje: Ciągły pomiar i rejestracja natężenia ruchu w wybranych przekrojach dróg, a w tym: pomiar ilości i rodzajów pojazdów, pomiar prędkości pojazdów, pomiar gęstości strumienia ruchu, detekcja zatoru Rejestracja, obróbka i agregacja danych na podstawie różnych kryteriów. Natychmiastowy dostęp do danych Udostępnianie pomiarów systemom zewnętrznym (nadrzędnym) np. w celu zasilenia modelu ruchu on-line Archiwizacja danych z możliwością późniejszego przetwarzania Cechy użytkowe: Konstrukcja umożliwiająca instalację stacji pomiarowej na fundamencie lub zawieszoną na konstrukcji słupowej Elastyczna konfiguracja sprzętu i oprogramowania pozwalająca na rozbudowę systemu na bazie tych samych urządzeń Integracja ze stacją meteorologiczną AsterMet-D Układ detekcji pojazdów składa się z modułu detektora pojazdów oraz dwóch pętli pomiarowych zainstalowanych na pasie ruchu. Pojazd przejeżdżający nad zespołem pętli inicjuje proces pomiaru, a dane charakteryzujące pojazd są dostępne w rejestratorze danych. Budowa i opis działania: Detektorowa Stacja Pomiaru Ruchu Drogowego ma budowę modułową o dużej elastyczności konfiguracji. Zasadniczymi elementami stacji są: Układ detekcji pojazdów Logger Układ zasilania Funkcje pomiarowe: Odczytywanie układów wejściowych. Filtrowanie (pomijanie) fałszywych wyników. Skalowanie wyników do wymaganych jednostek fizycznych, uwzględnianie poprawek, kalibracji. Funkcje komunikacyjne: W przypadku chwilowego lub długotrwałego braku połączenia z serwerem, dane są gromadzone w wewnętrznej pamięci i przekazywane w momencie ponownego nawiązania połączenia. Fizycznym kanałem transmisji z loggera jest ETHERNET. Dostęp serwisowy: Fizycznym kanałem transmisji jest ETHERNET. W oprogramowanie loggera jest wbudowana strona www udostępniająca (po zalogowaniu użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami) podgląd aktualnych danych pomiarowych (chwilowych i przetworzonych). Funkcje gromadzenia danych (archiwizacja danych we własnych zasobach, jako rozwiązanie rezerwowe w przypadku awarii komunikacji lub podstawowe w wersji bez ciągłego połączenia z serwerem systemu). Każda dana pochodząca z pomiaru podlega rejestracji (zapamiętaniu). Rejestracja polega na zapisie daty i godziny pomiaru oraz wielkości zmierzonej. W tym celu logger po każdym cyklu dopisuje do bazy aktualny rekord zawierający dane z pomiarów. Zanik napięcia zasilającego nie wpływa na utratę danych zgromadzonych w zasobach loggera. Po przywróceniu zasilania, stacja podejmie pracę a dane będą dopisywane do dotychczas zgromadzonych. Dane techniczne: Napięcie zasilania 12VDC lub 230 VAC Średni pobór mocy ok. 5 W Maksymalna ilość kanałów pomiarowych 28 Temperatura pracy -400C—700C Komunikacja ETHERNET Klasyfikacja Zgodnie z EUR-6 (błąd do 5%) Pomiar Do 200km/h (błąd do 5%) Błąd zliczania nie większy niż 1% Agregacja danych Konfigurowana (domyślnie 15 minut dla każdej klasy) Rejestracja Każdy pojazd (pojazd za pojazdem) Pamięć gromadzenia danych Minimum 7 dni Moduły elektryczne zabudowane są wewnątrz obudowy odpornej na działanie deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu, posiadającej klasę szczelności IP-54. Obudowa wykonana jest ze zbrojonego tworzywa epoksydowego nie podlegającego korozji. Stacja pomiarowa zasilana jest z zewnętrznego źródła napięcia 230VAC/6W. Opcjonalnie dostępne są rozwiązania zasilania napięciem 12VDC i/lub akumulatorem podtrzymującym ciągłą pracę. Stacja jest wyposażona w system zabezpieczeń od wyładowań atmosferycznych i zakłóceń elektrycznych.
AsterMet-D – drogowa stacja meteorologiczna

AsterMet-D – drogowa stacja meteorologiczna

AsterMet–D Drogowa stacja meteorologiczna
AsterMet-D-mobil – mobilna, drogowa stacja meteorologiczna

AsterMet-D-mobil – mobilna, drogowa stacja meteorologiczna

Stacja przeznaczona jest do pomiarów warunków środowiskowych na drodze i w jej bliskim sąsiedztwie jako jedno z ogniw systemu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe). Może być eksploatowana jako wyposażenie Ruchomego Centrum Zarządzania Ruchem. Wyposażona w mocny uchwyt magnetyczny doskonale nadaje się do instalowania na blaszanym dachu samochodu i wykonywania pomiarów nawet podczas jazdy. Doskonałym zastosowaniem stacji są pomiary do wyznaczania termicznych map drogowych.