Bydgoszcz, Olsztyn – ITS

A-ster - SCATSProdukowane przez naszą firmę sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT, przystosowane do współpracy z systemem Sprint/ITS/SCATS, stały się częścią projektów pod nazwą: „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” i „Dostawa i montaż systemu ITS” w Olsztynie, realizowanych przez firmę Sprint S.A..

W ramach zadań dostarczane będą również drogowe stacje meteorologiczne AsterMet-D i Drogowe stacje pomiaru ruchu.

styczeń 2014