A-ster-AsterITmini-akomodacyjny-systemowy-sterownik-drogowej-sygnalizacji-świetlnej0