HT-216 – czujnik temperatury i wilgotności z interfejsem modbus

HT-216 – czujnik temperatury i wilgotności z interfejsem modbus

HT-216 jest kompletnym przyrządem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza, oraz punktu rosy. Bazuje na polimerowym czujniku wilgotności oraz czujniku temperatury Pt-100, kalibrowanych przez producenta. Kompletny przyrząd jest kalibrowany powtórnie. Wyposażony jest w interfejs w standardzie MODBUS RTU umożliwiający podłączenie do loggera, sterownika PLC lub innego urządzenia rejestrującego.  Minimalny pobór prądu oraz szeroki zakres napięć zasilających umożliwia użycie w systemach zasilanych bateryjnie. Zwarta konstrukcja z użyciem wysokiej jakości materiałów zapewnia trwałość i niezawodność urządzenia. Złącze wtykowe ułatwia montaż czujnika a konstrukcja wtyku umożliwia wykonanie kabla sygnałowego o dowolnej długości bez potrzeby użycia specjalizowanych narzędzi (styki śrubowe). Dane techniczne: Zakres pomiaru temperatury -40…+85 (inne zakresy na życzenie) Rozdzielczość pomiaru temperatury 0.1 Dokładność pomiaru temperatury ± 0.1 (klasa AA wg PN-EN 60751) (klasa 1/3 kl. B wg  DIN 43760) Zakres pomiaru wilgotności względnej 0…100 Rozdzielczość pomiaru wilgotności względnej 0,1 Dokładność pomiaru wilgotności względnej (0..90%) ± 2 Dokładność pomiaru wilgotności względnej (90-100%) ± 3 Dokładność pomiaru punktu rosy ± 0,7  (dla temperatury –10+10 ºC i wilgotności 80…100%) Stała czasowa ok. 15 Zakres temperatur pracy -40…+85 Wymiary gabarytowe (bez wtyku i kabla) f23x197 Typ i długość kabla LIYCY 4×0.5 Standard złącza (wtyk jest dołączony do czujnika) M12 Wersje: HT-216-3 wersja 3.6 Zasilanie (zalecane) – 3.6 Zasilanie (dopuszczalne) – 3.3..15 Pobór prądu maksymalny (w czasie transmisji) – 15 mA @3.6 Pobór prądu podczas czuwania – 9   HT-216-24 wersja 24 Zasilanie (zalecane) – 24 Zasilanie (dopuszczalne) – 12 … 35 Pobór prądu maksymalny (w czasie transmisji) – 20 mA @24 Pobór prądu podczas czuwania – 4.8   Pobierz:  
CTP100 – czujnik temperatury

CTP100 – czujnik temperatury

CTP100/1 Czujnik temperatury
STG-073 – gradientowa sonda pomiaru temperatury z interfejsem MODBUS

STG-073 – gradientowa sonda pomiaru temperatury z interfejsem MODBUS


STG-073 - Gradientowa sonda pomiaru temperatury z interfejsem MODBUS
EWP-1010* – ewaporometr do pomiaru parowania i temperatury, apertura 250cm2

EWP-1010* – ewaporometr do pomiaru parowania i temperatury, apertura 250cm2

Ewaporometr EWP 1010* jest kompletnym, autonomicznym urządzeniem mierzącym w sposób ciągły wielkość parowania wody oraz jej temperatury. Przyrząd został zaprojektowany do stosowania w automatycznym systemie pomiarowym. Konstrukcja przewiduje pracę urządzenia w warunkach polowych, w pełnym zakresie temperatur otoczenia. Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego posiada panel sterujący z klawiaturą funkcyjną i wyświetlaczem umożliwiającym wygodną obsługę urządzenia oraz odczyt wyników pomiarów. Urządzenie posiada stabilną podstawę przystosowaną do osadzenia w gruncie oraz śruby poziomujące. Ewaporometr mierzy parowanie metodą pomiaru ubytku masy wody z naczynia pomiarowego o znanej powierzchni. Składa się z tensometrycznego czujnika nacisku połączonego z naczyniem pomiarowym oraz z mikroprocesorowego układu pomiarowego zamkniętego w obudowie z tworzywa sztucznego. Wynikiem pomiaru jest ubytek masy wody przeliczony na jednostki poziomu, mierzony od momentu wytarowania układu. Zanik zasilania nie zaburza wyniku pomiaru, ponieważ nastawy początkowe (wśród nich nastawy tarowania) są pamiętane w pamięci nieulotnej. Temperatura wody jest mierzona za pomocą zanurzonego w niej platynowego czujnika. Wyniki pomiarów są prezentowane na wyświetlaczu. Niezależnie od trybu wyświetlania, urządzenie w sposób ciągły transmituje wyniki pomiarowe do sterownika nadrzędnego lub rejestratora. Dostępny w kilku wariantach wykonania: EWP-1010 – Ewaporometr do pomiaru parowania i temperatury, apertura 250cm2, interfejs MODBUS, zasilanie 730V. Udostępnianie danych odbywa się drogą  transmisji szeregowej prowadzonej kablem połączeniowym. Równocześnie możliwe jest odczytywanie wskazań chwilowych na wyświetlaczu. EWP-1010R – Ewaporometr rejestrujący do pomiaru parowania i temperatury, apertura 250cm2, interfejs USB, zasilanie – wbudowane 3,6V, oprogramowanie. Wersja rejestrująca umożliwia pracę autonomiczną z zapisem parowania i temperatury w funkcji czasu. Udostępnianie danych odbywa się drogą  transmisji szeregowej prowadzonej kablem połączeniowym. Równocześnie możliwe jest odczytywanie wskazań chwilowych na wyświetlaczu. Do pobierania danych (historii pomiarów) służy oprogramowanie instalowane na dowolnym komputerze pracującym w systemie Windows. Oprogramowanie to umożliwia ustawienie parametrów rejestracji, pobranie zgromadzonych danych, przeglądanie w postaci tabelarycznej i graficznej, eksport do innych programów analizy danych.  Dane techniczne: Użyteczny zakres pomiaru parowania 0…40mm Metoda pomiaru wagowa Ciecz badana woda destylowana, 1g/cm3 Powierzchnia naczynia pomiarowego 250 cm2 Dokładność pomiaru parowania ±0.1 mm Zakres pomiaru temperatury -50°C…+50°C Dokładność pomiaru temperatury ±0.1°C Zasilanie EWP-1010 = 10…24VDC,EWP-1010R = Bateria litowa 3,6V 16Ah Pobór prądu EWP-1010 = (@12V) max. 120mA (przy aktywnym wyświetlaczu), 80mA wyświetlacz wygaszony)EWP-1010R = (@3,6V) <20mA (przy aktywnym wyświetlaczu),<1mA (wyświetlacz wygaszony) Transmisja sygnału EWP-Modbus, RS485EWP-1010R = USB Funkcje konsoli operatorskiej – wybór trybu wyświetlania (parowanie, temperatura, wyświetlacz wygaszony)- tarowanie wskazania Rejestracja danych,pojemność rejestratora EWP-1010R 25.000 rekordów Wymiary gabarytowe (z naczyniem pomiarowym) 310x200x200 mm Pobierz: Galeria: