AsterMet – automatyczna Stacja Meteorologiczna

AsterMet Automatyczna Stacja Meteorologiczna z internetowym dostępem do danych w systemie AsterGatepobierz karta katalogowaAsterMet jest uniwersalną stacją meteorologiczną przeznaczoną do dostarczania informacji o sytuacji pogodowej. Może pracować w trybie izolowanym prowadząc pomiary i rejestrując dane we własnej pamięci, lub po dołączeniu stacji do systemu AsterGate, przekazywać informacje do centralnego serwera internetowego gromadzącego dane i udostępniającego je użytkownikom. Wbudowany web-serwer ułatwia przeglądanie pomiarów.

Sercem stacji pomiarowej AsterMet jest specjalizowany logger realizujący funkcje pomiaru, gromadzenia i przekazu danych. Posiada 16 wejść do bezpośredniego podłączenia czujników oraz uniwersalne złącze transmisji w standardzie MODBUS do podłączenia większej liczby czujników. Rodzaj i ilość czujników pomiarowych jest swobodnie konfigurowana na podstawie oczekiwań użytkownika.

AsterMet mierzy:

  • Kierunek i prędkość wiatru.
  • Temperaturę powietrza, przygruntową, gruntu.
  • Wilgotność względną powietrza.
  • Opady atmosferyczne ciekłe i stałe.
  • Napromienienie słoneczne.
  • Ciśnienie atmosferyczne.
  • Wilgotność gleby.
  • Poziom wody.
  • Inne parametry, po dołączeniu stosownych czujników.

AsterMet jest niezawodna i trwała.

Stacja pomiarowa jest montowana w szczelnej szafie odpornej na warunki zewnętrzne.

Zasilana z sieci 230VAC lub 12VDC, posiada wbudowany system zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napięcia. Może być również zasilana z alternatywnych źródeł zasilania.

AsterMet pracuje w sieci internetowej.

Do łączenia z serwerem internetowym systemu AsterGate służy standardowo modem GSM/GPRS. Dane uzyskane ze stacji są gromadzone na serwerze internetowym, gdzie mogą być oglądane w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. Można je również eksportować do dalszych analiz przez specjalizowane programy do oceny zagrożeń, np. o wystąpieniu warunków do kiełkowania zarodników grzyba będącego sprawcą zarazy ziemniaczanej poprzez odpowiednio długo utrzymującą się kombinację temperatury i wilgotności powietrza. W takich systemach można skonfigurować nawet kilkadziesiąt alarmów, wykorzystując różne programy do oceny ryzyka, bazujące na tych samych danych.

Precyzyjne dane pogodowe pozwalają podjąć lepsze decyzje co do tego kiedy, lub ile nawadniać (automatyka), dotyczące terminu sadzenia czy nawożenia, doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych. Pozwala to na racjonalizację zużycia środków chemicznych i obniżenie kosztów.

Stacja meteorologiczna może służyć większej grupie producenckiej powodując rozłożenie kosztów zakupu, a zastosowany system ograniczenia dostępu do danych poprzez konieczność wprowadzenia hasła eliminuje dostęp osób postronnych.

Dostępna jest również przenośna stacja pomiarów meteorologicznych, wraz z zasilaniem solarnym.

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

Galeria: