TPG-126-* – deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm2, rejestracja wystąpienia każdego impulsu opadu i suma za okres pomiarowy, wyjście USB, z postumentem rurowym

TPG-126-* – deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm2, rejestracja wystąpienia każdego impulsu opadu i suma za okres pomiarowy, wyjście USB, z postumentem rurowym

Deszczomierz służy do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych. Są przeznaczone zwłaszcza dla: służb ochrony środowiska – do oceny zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń za pośrednictwem wód opadowych w miejscach takich jak obiekty przemysłowe emitujące szkodliwe substancje, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych oraz komunalnych itp. Deszczomierz wyposażony jest w autonomiczny rejestrator, służący do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych. Są przeznaczone zwłaszcza dla zastosowań agrotechnicznych, geologicznych, hydrologicznych. Jednoczesna rejestracja w dwóch trybach: sumacyjnym oraz zdarzeniowym umożliwia analizę opadu zarówno w skali makro (suma opadu) jak i mikro (rozkład natężenia opadu w czasie). Pozyskiwanie zgromadzonych danych odbywa się przez złącze USB. W zestawie zawarte jest oprogramowanie zbierające. Spełniają wymagania norm WMO. *) Oznaczenia: TPG-126-NH – bez systemu ogrzewania TPG-126-H24 – ogrzewany 24VAC TPG-126-H230 – ogrzewany 230VAC Dane techniczne: Mechanizm pomiarowy korytkowy, przelewowy Powierzchnia pomiarowa 200cm2 Rozdzielczość pomiaru opadu 0,1mm Dokładność ±0,1 mm dla opadu <5 mm przy intensywności opadu 10 mm/h±0,2 mm dla opadu ł5 mm przy intensywności opadu 10 mm/h±0,2 mm/h przy intensywności opadu 2…10 mm/h±2% przy intensywności opadu >10 mm/h Czujnik przelewu kontaktronowy Parametry elektryczne styku maks. 200 V DC, maks 0,5 A Zakres rejestracji nieograniczony Odczyt danych brak Zakres temperatur pracy NH – 0 – +600CH – -30 – +600C Zasilanie NH – brakH – 24ACV lub 230ACV (ogrzewanie) Pobór mocy NH – brakH – max. 50 W (ogrzewanie) Obudowa laminat poliestrowo – szklany Wymiary gabarytowe bez podstawy fi230x460 mm Wymiary gabarytowe z podstawą 230x230x1250 mm Masa z podstawą ok. 9 kg Grzałka 50 W, rezystancyjna Zasilanie 24 V (z wbudowanego transformatora) Sterowanie ogrzewaniem automatyczne, zależne od temperatury wewnątrz i w otoczeniu przyrządu Termostat stykowy, 2-stopniowy Pobierz: Galeria:  
TPG-125-* – deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm2, z licznikiem sumacyjnym, z postumentem rurowym

TPG-125-* – deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm2, z licznikiem sumacyjnym, z postumentem rurowym

Deszczomierz służy do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych. Są przeznaczone zwłaszcza dla: służb ochrony środowiska – do oceny zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń za pośrednictwem wód opadowych w miejscach takich jak obiekty przemysłowe emitujące szkodliwe substancje, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych oraz komunalnych itp. Wbudowany licznik sumuje ilość opadu, którą można odczytać i skasować w dowolnej chwili. Wbudowana bateria wystarcza na kilka lat pracy. *) Oznaczenia: TPG-125-NH – bez systemu ogrzewania TPG-125-H24 – ogrzewany 24VAC TPG-125-H230 – ogrzewany 230VAC Galeria:  
TPG-124-* – deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm2, wyjście stykowe, z postumentem rurowym

TPG-124-* – deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm2, wyjście stykowe, z postumentem rurowym

  Deszczomierz służy do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych. Są przeznaczone zwłaszcza dla: służb meteorologicznych – do standardowych pomiarów opadów atmosferycznych dla celów synoptycznych, służb ochrony środowiska – do oceny zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń za pośrednictwem wód opadowych w miejscach takich jak obiekty przemysłowe emitujące szkodliwe substancje, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych oraz komunalnych itp. Deszczomierz korytkowy wyposażone jest w uniwersalne wyjście stykowe, mogą być podłączone do dowolnego systemu rejestrującego, szczególnie automatycznych stacji meteorologicznych. Spełniają wymagania norm WMO. *) Oznaczenia: TPG-124-NH – bez systemu ogrzewania TPG-124-H24 – ogrzewany 24VAC TPG-124-H230 – ogrzewany 230VAC Dane techniczne: Mechanizm pomiarowy korytkowy, przelewowy Powierzchnia pomiarowa 200cm2 Rozdzielczość pomiaru opadu 0,1mm Dokładność 0,1 mm dla opadu ≤5 mm 2% przy intensywności opadu >5 mm/h Czujnik przelewu kontaktronowy Parametry elektryczne styku maks. 200VDC, maks 0,5A Zakres rejestracji nieograniczony Odczyt danych brak Zakres temperatur   pracy NH – 0 – +600C H – -30 – +600C Zasilanie NH – brak H – 24ACV lub 230ACV (ogrzewanie) Pobór mocy NH – brak H – max. 40 W (ogrzewanie) Obudowa laminat poliestrowo – szklany Wymiary gabarytowe bez podstawy fi230x460 mm Wymiary gabarytowe z podstawą 230x230x1250 mm Masa z podstawą ok. 9 kg Moduł ogrzewania wnętrza deszczomierza (przyrządy z oznaczeniem H) Grzałka 40 W, rezystancyjna Zasilanie wewnętrzne 24 V Sterowanie ogrzewaniem automatyczne, zależne od temperatury wewnątrz Pobierz: Galeria: