AsterIT – akomodacyjny, systemowy sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej

Akomodacyjny sterownik AsterIT jest przeznaczony do pracy na dowolnego typu skrzyżowaniach z sygnalizacją uliczną oraz w systemach monitoringu i centralnego sterowania ruchem ulicznym.

Sterownik jest zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z dziedziny elektroniki i mechaniki, z użyciem wysokiej jakości komponentów uznanych producentów.

Dwuprocesorowa jednostka sterująca CPUit pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX RT. Dzięki procesorom o dużej mocy oraz zastosowaniu szerokiej gamy interfejsów komunikacyjnych (ETHERNET, USB, RS232, RS485) AsterIT jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych potrzeb.

Konstrukcja

Obudowę sterownika stanowi aluminiowa szafa, malowana wysokiej jakości farbą proszkową, wyposażona w klimatyzację sterowaną dwupunktowym termostatem.

Unikatowy system wychylania kasety daje swobodny dostęp do wszystkich podzespołów sterownika bez konieczności stosowania dodatkowych drzwi. Brak drzwi z tyłu szafy zwiększa elastyczność instalacji urządzenia w terenie, pozwalając na  jego zabudowę przy ścianie i we wnękach.

Dwusystemowa kaseta EUROCARD 19″ dla modułów elektronicznych o wysokości 3U oraz 6U w połączeniu z dedykowanym systemem przyłączeń daje to prawie nieograniczone możliwości stosowania różnorodnych modułów, także innych producentów.

Modułowy system stabilnych sprężynowych złączy wtykanych ST-COMBI umożliwia łatwe odłączenia kasety i wyjęcie jej z szafy podczas instalacji, czy też konserwacji sterownika, bez naruszania istniejących połączeń z sygnalizatorami oraz detektorami.

Architektura fizyczna sterownika

Sterownik AsterIT posiada konstrukcję modułową, co pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji ściśle dopasowanych do wykonywanych na skrzyżowaniu zadań. Wszystkie moduły funkcjonalne sterownika połączone są magistralą itCAN, co umożliwia szybką, dwukierunkową komunikację pomiędzy modułami. Dodatkowym zabezpieczeniem działania sterownika jest linia BLOKADA, poprzez którą każdy moduł może zażądać bezwarunkowego wyłączenia sygnalizatorów.

AsterIT architektura fizyczna sterownika

Architektura logiczna sterownika

Firmware sterownika posiada także budowę modułową. Poszczególne moduły programowe komunikują się ze sobą przy pomocy wewnętrznych interfejsów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest rozbudowa oprogramowania sterownika. Nie stanowi większego problemu wzbogacenie urządzenia o dodatkowe protokoły komunikacyjne czy systemy optymalizacji sterowania.

Głównymi modułami programowymi odpowiedzialnymi za interakcję z otoczeniem są:

 • moduł zarządzania i  egzekucji algorytmów sterowania sygnalizacją,
 • moduł obsługi detekcji (detektory indukcyjne, wideo detektory, detektory geomagnetyczne, detektory mikrofalowe itp.)
 • moduł komunikacji z innymi urządzeniami ITS (centrale systemów sterowania, pojazdy uprzywilejowane, drogowe stacje pomiarowe, inne sterowniki),
 • moduł komunikacji z użytkownikiem (interfejs www, netCONSOLE, obsługa wielu języków).

AsterIT architektura logiczna sterownika

Konsola operatorska

Zrealizowana jest za pomocą wyświetlacza graficznego o rozdzielczości QVGA oraz ekranu dotykowego. Konsola umożliwia pełną diagnostykę zarówno urządzenia jak i skrzyżowania.

Operowanie konsolą uzależnione jest od poziomu dostępu użytkownika. System praw dostępu uwzględnia poziom wyszkolenia i zakres odpowiedzialności operatorów.

AsterIT konsola operatorska

 Funkcje realizowane przy pomocy konsoli:

 • szybkie przełączanie w tryb żółtego migacza, all red lub wygaszenia sygnalizatorów,
 • określanie aktualnego stanu sterownika i skrzyżowania,
 • zarządzanie parametrami eksploatacyjnymi takimi jak: ustalanie progów układów kontroli temperatury i napięć,
 • zarządzanie ustawieniami i trybami pracy detektorów,
 • śledzenie stanu grup sygnalizacyjnych,
 • odczyt logów sterownika
 • odczyt i zmiana ustawień sieciowych,
 • odczyt i zmiana trybów pracy sterownika, programów, harmonogramu przełączeń.

Pozostałe funkcje opisane są w DTR urządzenia.

AsterIT konsola operatorska diagram stanow

Interfejs WWW

Sterownik wyposażony jest w serwer WWW, który udostępnia przy pomocy przeglądarki internetowej wszystkie funkcje niezbędne z konfiguracją, diagnostyką i programowaniem sterownika.

Przy pomocy tego serwisu można także testować wgrane do sterownika oprogramowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na skrzyżowaniu.

AsterIT interfejs www

Sterowanie obszarowe

Przy użyciu grupy sterowników AsterIT połączonych medium transmisyjnym można zrealizować system sterowania obszarowego bez użycia centralnych urządzeń sterujących.

Możliwe jest to dzięki wymianie danych pomiędzy sterownikami zawierających stany detektorów, stany grup sygnalizacyjnych oraz wartości dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika zmiennych. Wszystkie te dane mogą występować w warunkach logicznych, które wyznaczają sposób sterowania grupami i fazami w dowolnym sterowniku w sieci. Używając tych danych i skryptów sterownika można zaprogramować algorytm sterowania sygnalizacją uzależniony od stanu sygnalizacji całego obszaru.

Powyższy mechanizm obsługuje także polecenia z centrali sterowania oraz sygnały z pojazdów komunikacji zbiorowej i uprzywilejowanych.

Programowanie sterownika

Sterownik można zaprogramować przy pomocy specjalizowanego programu AsterITproj, który realizuje wszystkie funkcje niezbędne do tworzenia dowolnych algorytmów sterowania grupowego i fazowego. Przy jego pomocy programuje się także układy kontrolne sterownika oraz tryby pracy.

Program AsterITproj umożliwia także debugowanie skryptów i graficzne testowanie zaprogramowanego algorytmu sterowania.

AsterIT programowanie sterownika sygnalizacji świetlnej

Drugim sposobem programowania jest stworzenie projektu przy pomocy pakietu VTassist firmy GEVAS Software ( http://www.gevas.eu ). Pakiet ten zawiera m.in. aplikację CROSSIG do projektowania programu i tworzenia plików dla sterownika oraz NONSTOP do dynamicznej symulacji zaprojektowanych algorytmów.

AsterIT programowanie sterownika sygnalizacji świetlnej Crossig

Po symulacji używane pliki wgrywane są do sterownika, który zgodnie z nimi realizuje algorytmy sterowania.

Optymalizacja sterowania

Sterownik AsterIT ma zaimplementowane następujące systemu optymalizacji sterowania sygnalizacją:

 • EPICS firmy GEVAS Software. Przeznaczony jest on do sterowania  skrzyżowaniami izolowanymi lub pracującymi w koordynacji liniowej. Dzięki zastosowaniu do optymalizacji algorytmów genetycznych jest ona skuteczna, co zostało potwierdzone na skrzyżowaniach.
 • SCATS. Jest to system sterowania pracujący w oparciu o dynamicznie zmieniające się warunki ruchu, analizowane na podstawie detekcji.

Sterowanie priorytetowe

Przy pomocy sterownika AsterIT możliwa jest realizacja priorytetów dla pojazdów specjalnych i komunikacji zbiorowej. Sterowanie takie polega na takim doborze faz sygnalizacyjnych, aby jak najszybciej opróżnić wlot, przez który ma przejechać pojazd uprzywilejowany. Sterownik ma zaimplementowany protokół VDV co eliminuje stosowanie drogich konwerterów innych firm.

Praca w systemie monitoringu

Na życzenie odbiorcy każdy sterownik może być podłączony do systemu monitoringu AsterGATE. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola parametrów pracy sterownika i skrzyżowania oraz gromadzenie danych o ruchu i  obrazów z kamer w bazie danych na zewnętrznym serwerze. Sterownik może być podpięty bezpośrednio do sieci INTERNET lub poprzez modem GSM. Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji poprzez przeglądarkę internetową.

Praca w centralnych systemach sterowania ruchem

Sterownik AsterIT może pracować w dowolnym systemie centralnego sterowania ruchem, w którym komunikacja z urządzeniami odbywa się zgodnie ze standardem OCIT wersja 1.1 lub 2.0.

Praca w trybie „Pulpit Policjanta”

Sterownik AsterIT może zostać wyposażony w dowolnie definiowany panel „Pulpitu Policjant”, który umożliwia przełączanie trybów pracy sygnalizacji świetlnej, wraz z wyborem pracy krokowej programu.

Bezpieczeństwo sterowania

Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami sterownik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń.

Zabezpieczenia sprzętowe

Zabezpieczenia sprzętowe opierają się na pomiarach prądów i napięć w obwodach kontrolowanych. Układy kontrolne są nadzorowane przez co najmniej dwa niezależne procesory.

 • Pomiar i kontrola napięć zasilających.
 • Pomiar i kontrola prądów we wszystkich torach grup sygnałowych (R,A,G).
 • Niezależnie kontrolowany dodatkowy tor czerwony dla sygnalizatora podstawowego.
 • Wzajemna kontrola poprawności pracy procesorów głównych.
 • Kontrola maksymalnego czasu trwania pętli programowych wszystkich procesorów.
 • Kontrola napięć zasilających układów elektronicznych.
 • Nadrzędna, niezależna blokada wyświetlania sygnałów na skrzyżowaniu w przypadku uszkodzenia podstawowych układów kontrolnych.

Zabezpieczenia programowe

Zabezpieczenia programowe są realizowane wielostopniowo przez wszystkie procesory biorące udział w sterowaniu (procesory główne jednostki centralnej, procesory modułów sterujących wyświetlaniem sygnałów, procesory obsługujące detektory).

 • Kontrola czasów międzyzielonych.
 • Kontrola zgodności wyświetlanych sygnałów z programem sterującym.
 • Kontrola długości cyklu (o ile występuje).
 • Kontrola maksymalnej długości sygnału czerwonego.
 • Wzajemna kontrola wykonywania programów przez procesory.
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

Zasilanie

Sterownik jest wyposażony w przyłącze sieci jednofazowej 230V w dowolnym układzie sieciowym. Napięcie zasilania wykraczające poza normatywną granicę 10% jest tolerowane w granicach 88÷264V z tym, że sterownik zgłasza awarię przy spadku napięcia poniżej zaprogramowanego poziomu.

Blok zasilania sterownika AsterIT jest wyposażony w układy ochrony przepięciowej klasy B+C oraz układy filtracji zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną zgodną z normą EMC-89/336/EEC. Tutaj też są zainstalowane zabezpieczenia zasilania sygnalizatorów i układu sterowania.

W zależności od wymaganego napięcia zasilania źródeł światła sygnalizatorów (230VAC lub 42VAC) i ich rodzaju do bloku zasilania dołączony jest moduł redukcji napięcia, który wraz z układem przełączającym zapewnia żądane napięcie oraz ściemnianie sygnalizatorów w porze zmniejszonego oświetlenia zewnętrznego.

Dodatkowym wyposażeniem jest zabezpieczone bezpiecznikiem gniazdo serwisowe 230VAC.

Wejścia i wyjścia

AsterIT zapewnia współpracę z sygnalizatorami żarówkowymi, halogenowymi, LED wszystkich generacji (zarówno realizujących funkcje ściemnienia, jak i bez nich). Umożliwia obsługę sygnalizatorów o napięciu roboczym 230VAC, 42VAC, jak również jest przygotowany do innych napięć.

Dane do realizacji programów akomodacyjnych są uzyskiwane z:

 • przycisków pieszego, lub innych detektorów pieszych – wejścia wzbudzania (przyciski) są zasilane napięciem bezpiecznym 24VDC, akceptują również sygnały od obcych urządzeń (detektorów); wyjścia sygnalizacyjne umożliwiają podłączenie lamp informacyjnych LED zasilanych napięciem bezpiecznym 24VDC, lub konwencjonalnych 230VAC,
 • inteligentnych, indukcyjnych detektorów pojazdów (DP-8),
 • czujników IR, mikrofalowych, ultradźwiękowych, systemów wideodetekcji,
 • innych sterowników pracujących w tej samej sieci.

Komunikacja

AsterIT ma zintegrowany serwer WWW udostępniający w bezpieczny sposób dane o przebiegu pracy sterownika i o sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. Otwarty protokół oparty na standardzie XML udostępnia poprzez warstwę HTTP dane niezbędne do diagnostyki, monitorowania, programowania oraz współpracy z systemami sterowania ruchem.

Do celów serwisowych udostępnione są protokoły: HTTP, FTP lub niskiego poziomu przez TCP/IP.

W celu załadowania nowego oprogramowania, pobrania logów lub bazy danych ruchu pojazdów można posłużyć się także pamięcią FLASH (pendrive) dołączoną do portu USB.

Sterownik AsterIT obsługuje wszelkiego rodzaju modemy komunikacyjne (PTSN, GSM, ISDN) zgodne ze standardem HAYES. Może pracować w sieciach LAN, wireless LAN (WiFi), opartych na GPRS lub EDGE.

Zalecanym sposobem komunikacji pomiędzy sterownikami AsterIT jest komunikacja poprzez łącze ETHERNET i światłowód.

Praca w systemach koordynacji liniowej, obszarowej oraz centralnego sterowania ruchem

Sterownik AsterIT ma rozbudowane mechanizmy programowe umożliwiające w prosty sposób dostosowanie jego funkcjonalności. W połączeniu z otwartym i konfigurowanym protokołem transmisji może współpracować z prawie każdym systemem sterowania ruchem, lub systemem monitoringu.

AsterIT w naturalny sposób współpracuje ze sterownikami rodziny ASTER-40 w ramach koordynacji liniowej, lub innymi sterownikami AsterIT w ramach koordynacji liniowej i obszarowej.

Współpraca z innymi urządzeniami

W ramach zadań sterowania sygnalizacją sterowniki AsterIT poprzez port RS-485 mogą współpracować z urządzeniami takimi jak:

 • Sterowniki AsterIT,
 • Sterowniki ASTER-40,
 • Stacja meteorologiczna,
 • Znaki zmiennej treści,
 • Sterowniki innych producentów.

Diagnostyka

Wbudowane oprogramowanie zapewnia szeroką diagnostykę zarówno na poziomie działania programu skrzyżowania, na poziomie oprogramowania systemowego, jak i na poziomie systemu operacyjnego LINUX. Kontrolę sterownika można przeprowadzać lokalnie przy pomocy wbudowanego graficznego panela dotykowego, za pomocą dołączonego komputera przenośnego, lub zdalnie, np. przez INTERNET.

W najprostszym przypadku diagnostykę można przeprowadzić wykorzystując wbudowany w system serwer WWW i dowolną przeglądarkę internetową.

Tym sposobem można przeglądać wszystkie istotne parametry takie jak: awarie podsystemów sterownika, uszkodzenia źródeł światła i przewodów zasilających sygnalizatory, poziomy napięć zasilających, wartości prądów torów dla wszystkich grup. Za pomocą graficznego diagramu czasowego można także obserwować stan grup sygnalizacyjnych oraz stan sygnalizatorów i detektorów rozmieszczonych na planie skrzyżowania.

Dostępne są także logi systemowe:

 • LOG (zapis pracy aplikacji sterującej skrzyżowaniem),
 • AWARIE (zapis stanów awaryjnych),
 • SYSLOG (zapisy generowane przez system operacyjny),
 • POJAZDY (baza danych o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu),
 • STAN (zapis pełnego stanu sterownika w funkcji czasu).

Ze względu na słabą autoryzację użytkownika (tylko login i hasło), przez przeglądarkę zablokowano możliwość zmiany ustawień sterownika.

Pełny dostęp użytkownik może uzyskać poprzez dedykowane programy diagnostyczne, które zapewniają pełne bezpieczeństwo autoryzacji i transmisji.

Zgodność z normami i dyrektywami

Sterownikowi AsterIT został nadany znak CE potwierdzający zgodność z następującymi normami:

 • LVD 73/23/EEC,
 • EMC 89/336/EEC,
 • PN-EN 12675 – Kontrolery sygnalizatorów – Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 50556 – Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
 • PN-EN 50293 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 • PN-EN 60439-1 – dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
 • Dz. Ustaw, zał.do n-ru 220, poz.2181 z dn.23.12.2003 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze”.

Dane techniczne:

Maksymalna ilość grup sygnalizacyjnych do 64 (56)
Ilość detektorów łącznie z wejściami 24V do 255 szt.
Ilość wyjść 24V do 72 szt.
Ilość niezależnie obsługiwanych skrzyżowań 4
Maksymalna długość cyklu 255s
Ilość programów dowolna
Podstawa czasu programu 1s
Dokładność pomiaru czasów międzyzielonych 0,1s
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia 24V 0,5A
Napięcie zasilania sygnalizatorów 230VAC, opcjonalnie 42VAC
Maksymalny prąd wyjściowy toru 3A
Minimalny prąd obciążenia grupy 0,035A
Regulacja jasności świecenia sygnalizatorów­*) dwustanowa
Pomiar prądu dla każdego toru tak
Dokładność pomiaru napięć ±1V
Maksymalny czas reakcji na stan awaryjny < 0,3s
Czas podtrzymania po zaniku zasilania­*) 3h
Pomiar częstotliwości podstawy czasu tak
Ilość 32 bitowych procesorów w CPU 2 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania 50Hz
Napięcie zasilania 230VAC
Tolerancja na wartość napięcia zasilania -20 do +15 %
Moc dla potrzeb własnych (łącznie z grzaniem) <150 W
Maksymalny sumaryczny prąd sygnalizatorów 25 A
Zakres temperatury otoczenia -40 do +60 oC
Obudowa Al IP-54
Wymiary gabarytowe (W x L x H) Wykonanie 1 —

z cokołem 680 x 500 x 1500mm

bez cokołu 680 x 420 x 1200mm

Wykonanie 2 —

z cokołem 1360 x 500 x 1500mm

bez cokołu 1360 x 420 x 1200mm

Masa 50 do 70**)  kg
  *) wyposażenie opcjonalne, **)  w zależności od wyposażenia

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

 

 

Galeria:

AsterITmini – akomodacyjny, systemowy sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej

A-ster AsterITmini akomodacyjny, systemowy sterownik drogowej sygnalizacji świetlnejpobierz karta katalogowaAkomodacyjny sterownik AsterITmini jest przeznaczony do pracy na dowolnego typu skrzyżowaniach z sygnalizacją uliczną oraz w systemach monitoringu i centralnego sterowania ruchem ulicznym.

Sterownik jest zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z dziedziny elektroniki i mechaniki, z użyciem wysokiej jakości komponentów uznanych producentów.

Dwuprocesorowa jednostka sterująca CPUit pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX RT. Dzięki procesorom o dużej mocy oraz zastosowaniu szerokiej gamy interfejsów komunikacyjnych (ETHERNET, USB, RS232, RS485) AsterITmini jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych potrzeb.

Konstrukcja

Obudowę sterownika stanowi szafa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego posadowiona na prefabrykowanym fundamencie.

Unikatowy system wychylania kasety daje swobodny dostęp do wszystkich podzespołów sterownika bez konieczności stosowania dodatkowych drzwi. Brak drzwi z tyłu szafy zwiększa elastyczność instalacji urządzenia w terenie, pozwalając na  jego zabudowę przy ścianie i we wnękach.

Dwusystemowa kaseta dla modułów elektronicznych o wysokości 3U oraz 6U w połączeniu z dedykowanym systemem przyłączeń daje to prawie nieograniczone możliwości stosowania różnorodnych modułów, także innych producentów.

Modułowy system stabilnych sprężynowych złączy wtykanych umożliwia łatwe odłączenia kasety i wyjęcie jej z szafy podczas instalacji, czy też konserwacji sterownika, bez naruszania istniejących połączeń z sygnalizatorami oraz detektorami.

Architektura fizyczna sterownika

Sterownik AsterITmini posiada konstrukcję modułową, co pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji ściśle dopasowanych do wykonywanych na skrzyżowaniu zadań. Wszystkie moduły funkcjonalne sterownika połączone są magistralą itCAN, co umożliwia szybką, dwukierunkową komunikację pomiędzy modułami. Dodatkowym zabezpieczeniem działania sterownika jest linia BLOKADA, poprzez którą każdy moduł może zażądać bezwarunkowego wyłączenia sygnalizatorów.

AsterIT architektura fizyczna sterownika

Architektura logiczna sterownika

Firmware sterownika posiada także budowę modułową. Poszczególne moduły programowe komunikują się ze sobą przy pomocy wewnętrznych interfejsów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest rozbudowa oprogramowania sterownika. Nie stanowi większego problemu wzbogacenie urządzenia o dodatkowe protokoły komunikacyjne czy systemy optymalizacji sterowania.

Głównymi modułami programowymi odpowiedzialnymi za interakcję z otoczeniem są:

 • moduł zarządzania i  egzekucji algorytmów sterowania sygnalizacją,
 • moduł obsługi detekcji (detektory indukcyjne, wideo detektory, detektory geomagnetyczne, detektory mikrofalowe itp.)
 • moduł komunikacji z innymi urządzeniami ITS (centrale systemów sterowania, pojazdy uprzywilejowane, drogowe stacje pomiarowe, inne sterowniki),
 • moduł komunikacji z użytkownikiem (interfejs www, netCONSOLE, obsługa wielu języków),
 • moduł zdalnego upgrade firmware wszystkich komponentów sterownika.

AsterIT architektura logiczna sterownika

Konsola operatorska

Zrealizowana jest za pomocą wyświetlacza graficznego o rozdzielczości QVGA oraz ekranu dotykowego. Konsola umożliwia pełną diagnostykę zarówno urządzenia jak i skrzyżowania.

Operowanie konsolą uzależnione jest od poziomu dostępu użytkownika. System praw dostępu uwzględnia poziom wyszkolenia i zakres odpowiedzialności operatorów.

AsterIT konsola operatorska

 Funkcje realizowane przy pomocy konsoli:

 • szybkie przełączanie w tryb żółtego migacza, all red lub wygaszenia sygnalizatorów,
 • określanie aktualnego stanu sterownika i skrzyżowania,
 • zarządzanie parametrami eksploatacyjnymi takimi jak: ustalanie progów układów kontroli napięć,
 • zarządzanie ustawieniami i trybami pracy detektorów,
 • śledzenie stanu grup sygnalizacyjnych,
 • odczyt logów sterownika
 • odczyt i zmiana ustawień sieciowych,
 • odczyt i zmiana trybów pracy sterownika, programów, harmonogramu przełączeń.

Pozostałe funkcje opisane są w DTR urządzenia.

AsterIT konsola operatorska diagram stanow

Interfejs WWW

Sterownik wyposażony jest w serwer WWW, który udostępnia przy pomocy przeglądarki internetowej wszystkie funkcje niezbędne z konfiguracją, diagnostyką i programowaniem sterownika.

Przy pomocy tego serwisu można także testować wgrane do sterownika oprogramowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na skrzyżowaniu.

AsterIT interfejs www

Sterowanie obszarowe

Przy użyciu grupy sterowników AsterITmini połączonych medium transmisyjnym można zrealizować system sterowania obszarowego bez użycia centralnych urządzeń sterujących.

Możliwe jest to dzięki wymianie danych pomiędzy sterownikami zawierających stany detektorów, stany grup sygnalizacyjnych oraz wartości dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika zmiennych. Wszystkie te dane mogą występować w warunkach logicznych, które wyznaczają sposób sterowania grupami i fazami w dowolnym sterowniku w sieci. Używając tych danych i skryptów sterownika można zaprogramować algorytm sterowania sygnalizacją uzależniony od stanu sygnalizacji całego obszaru.

Powyższy mechanizm obsługuje także polecenia z centrali sterowania oraz sygnały z pojazdów komunikacji zbiorowej i uprzywilejowanych.

Programowanie sterownika

Sterownik można zaprogramować przy pomocy specjalizowanego programu AsterITproj, który realizuje wszystkie funkcje niezbędne do stworzenia dowolnych algorytmów sterowania grupowego i fazowego. Przy jego pomocy programuje się także układy kontrolne sterownika oraz tryby pracy.

Program AsterITproj umożliwia także debugowanie skryptów i graficzne testowanie zaprogramowanego algorytmu sterowania.

AsterIT programowanie sterownika sygnalizacji świetlnej

Drugim sposobem programowania jest stworzenie projektu przy pomocy pakietu VTassist firmy GEVAS Software ( http://www.gevas.eu ). Pakiet ten zawiera m.in. aplikację CROSSIG do projektowania programu i tworzenia plików dla sterownika oraz NONSTOP do dynamicznej symulacji zaprojektowanych algorytmów.

AsterIT programowanie sterownika sygnalizacji świetlnej Crossig

Po symulacji używane pliki wgrywane są do sterownika, który zgodnie z nimi realizuje algorytmy sterowania.

Optymalizacja sterowania

Sterownik AsterITmini ma zaimplementowane następujące systemu optymalizacji sterowania sygnalizacją:

 • EPICS firmy GEVAS Software. Przeznaczony jest on do sterowania  skrzyżowaniami izolowanymi lub pracującymi w koordynacji liniowej. Dzięki zastosowaniu do optymalizacji algorytmów genetycznych jest ona skuteczna, co zostało potwierdzone na skrzyżowaniach.
 • SCATS. Jest to system sterowania pracujący w oparciu o dynamicznie zmieniające się warunki ruchu, analizowane na podstawie detekcji.

Sterowanie priorytetowe

Przy pomocy sterownika AsterITmini możliwa jest realizacja priorytetów dla pojazdów specjalnych i komunikacji zbiorowej. Sterowanie takie polega na takim doborze faz sygnalizacyjnych, aby jak najszybciej opróżnić wlot, przez który ma przejechać pojazd uprzywilejowany. Sterownik ma zaimplementowany protokół VDV co eliminuje stosowanie drogich konwerterów innych firm.

Praca w systemie monitoringu

Na życzenie odbiorcy każdy sterownik może być podłączony do systemu monitoringu AsterGATE. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola parametrów pracy sterownika i skrzyżowania oraz gromadzenie danych o ruchu i  obrazów z kamer w bazie danych na zewnętrznym serwerze. W systemie AsterGATE dostępna jest usługa gromadzenia co 1 sekundę stanów sterowników, ich grup i detektorów w celu późniejszego odtworzenia historii sterowania.

Sterownik może być podpięty bezpośrednio do sieci INTERNET lub poprzez modem GSM. Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji poprzez przeglądarkę internetową.

Praca w centralnych systemach sterowania ruchem

Sterownik AsterITmini może pracować w dowolnym systemie centralnego sterowania ruchem, w którym komunikacja z urządzeniami odbywa się zgodnie ze standardem OCIT wersja 1.1 lub 2.0. lub poprzez dedykowany serwer komunikacyjny (programowy).

Praca w trybie „Pulpit Policjanta”

Sterownik AsterITmini może zostać wyposażony w dowolnie definiowany panel „Pulpitu Policjant”, który umożliwia przełączanie trybów pracy sygnalizacji świetlnej, wraz z możliwością wyboru pracy krokowej programu.

Bezpieczeństwo sterowania

Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami sterownik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń.

Zabezpieczenia sprzętowe

Zabezpieczenia sprzętowe opierają się na pomiarach natężeń prądów i napięć w obwodach kontrolowanych. Układy kontrolne są nadzorowane przez co najmniej dwa niezależne procesory.

 • Pomiar i kontrola napięć zasilających.
 • Pomiar i kontrola prądów we wszystkich torach grup sygnałowych (R,A,G).
 • Niezależnie kontrolowany dodatkowy tor czerwony dla sygnalizatora podstawowego.
 • Wzajemna kontrola poprawności pracy procesorów głównych.
 • Kontrola maksymalnego czasu trwania pętli programowych wszystkich procesorów.
 • Kontrola napięć zasilających układów elektronicznych.
 • Nadrzędna, niezależna blokada wyświetlania sygnałów na skrzyżowaniu w przypadku uszkodzenia podstawowych układów kontrolnych.

Zabezpieczenia programowe

Zabezpieczenia programowe są realizowane wielostopniowo przez wszystkie procesory biorące udział w sterowaniu (procesory główne jednostki centralnej, procesory modułów sterujących wyświetlaniem sygnałów, procesory obsługujące detektory).

 • Kontrola czasów międzyzielonych.
 • Kontrola zgodności wyświetlanych sygnałów z programem sterującym.
 • Kontrola długości cyklu (o ile występuje).
 • Kontrola maksymalnej długości sygnału czerwonego.
 • Wzajemna kontrola wykonywania programów przez procesory.
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

Zasilanie

Sterownik jest wyposażony w przyłącze sieci jednofazowej 230V w dowolnym układzie sieciowym. Napięcie zasilania wykraczające poza normatywną granicę 10% jest tolerowane w granicach 88÷264V z tym, że sterownik zgłasza awarię przy spadku napięcia poniżej zaprogramowanego poziomu.

Blok zasilania sterownika AsterITmini jest wyposażony w układy ochrony przepięciowej klasy D oraz układy filtracji zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną zgodną z normą EMC-89/336/EEC. Tutaj też są zainstalowane zabezpieczenia zasilania sygnalizatorów i układu sterowania.

W zależności od wymaganego napięcia zasilania źródeł światła sygnalizatorów (230VAC lub 42VAC) i ich rodzaju, do bloku zasilania dołączony jest moduł redukcji napięcia, który wraz z układem przełączającym zapewnia żądane napięcie oraz ściemnianie sygnalizatorów w porze zmniejszonego oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

AsterITmini zapewnia współpracę z sygnalizatorami żarówkowymi, halogenowymi, LED wszystkich generacji (zarówno realizujących funkcje ściemnienia, jak i bez nich). Umożliwia obsługę sygnalizatorów o napięciu roboczym 230VAC, 42VAC, jak również jest przygotowany do innych napięć.

Dane do realizacji programów akomodacyjnych są uzyskiwane z:

 • przycisków pieszego, lub innych detektorów pieszych – wejścia wzbudzania (przyciski) są zasilane napięciem bezpiecznym 24VDC, akceptują również sygnały od obcych urządzeń (detektorów); wyjścia sygnalizacyjne umożliwiają podłączenie lamp informacyjnych LED zasilanych napięciem bezpiecznym 24VDC, lub konwencjonalnych 230VAC,
 • inteligentnych, indukcyjnych detektorów pojazdów (IT-DP8),
 • czujników IR, mikrofalowych, ultradźwiękowych, systemów wideodetekcji,
 • innych sterowników pracujących w tej samej sieci.

Komunikacja

AsterITmini ma zintegrowany serwer WWW udostępniający w bezpieczny sposób dane o przebiegu pracy sterownika i o sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. Otwarty protokół oparty na standardzie XML udostępnia poprzez warstwę HTTP dane niezbędne do diagnostyki, monitorowania, programowania oraz współpracy z systemami sterowania ruchem.

Do celów serwisowych udostępnione są protokoły: HTTP, FTP lub niskiego poziomu SSH przez TCP/IP.

W celu załadowania nowego oprogramowania, pobrania logów lub bazy danych ruchu pojazdów można posłużyć się także pamięcią FLASH (pendrive) dołączoną do portu USB.

Sterownik AsterITmini obsługuje wszelkiego rodzaju modemy komunikacyjne (PTSN, GSM, ISDN) zgodne ze standardem HAYES. Może pracować w sieciach LAN, wireless LAN (WiFi), opartych na VDSL, GPRS, EDGE lub UMTS.

Zalecanym sposobem komunikacji pomiędzy sterownikami AsterITmini jest komunikacja poprzez łącze ETHERNET i światłowód.

Praca w systemach koordynacji liniowej, obszarowej oraz centralnego sterowania ruchem

Sterownik AsterITmini ma rozbudowane mechanizmy programowe umożliwiające w prosty sposób dostosowanie jego funkcjonalności. W połączeniu z otwartym i konfigurowanym protokołem transmisji może współpracować z prawie każdym systemem sterowania ruchem, lub systemem monitoringu.

AsterITmini w naturalny sposób współpracuje ze sterownikami rodziny ASTER-40 w ramach koordynacji liniowej, lub innymi sterownikami AsterITmini w ramach koordynacji liniowej i obszarowej.

Współpraca z innymi urządzeniami

W ramach zadań sterowania sygnalizacją sterowniki AsterITmini poprzez port RS-485 lub modem VDSL mogą współpracować z urządzeniami takimi jak:

 • Sterowniki AsterIT,
 • Sterowniki ASTER-40,
 • Stacja meteorologiczna,
 • Znaki zmiennej treści,
 • Sterowniki innych producentów.

Diagnostyka

Wbudowane oprogramowanie zapewnia szeroką diagnostykę zarówno na poziomie działania programu skrzyżowania, na poziomie oprogramowania systemowego, jak i na poziomie systemu operacyjnego LINUX. Kontrolę sterownika można przeprowadzać lokalnie przy pomocy wbudowanego graficznego panela dotykowego, za pomocą dołączonego komputera przenośnego, lub zdalnie, np. przez INTERNET.

W najprostszym przypadku diagnostykę można przeprowadzić wykorzystując wbudowany w system serwer WWW i dowolną przeglądarkę internetową.

Tym sposobem można przeglądać wszystkie istotne parametry takie jak: awarie podsystemów sterownika, uszkodzenia źródeł światła i przewodów zasilających sygnalizatory, poziomy napięć zasilających, wartości prądów torów dla wszystkich grup. Za pomocą graficznego diagramu czasowego można także obserwować stan grup sygnalizacyjnych oraz stan sygnalizatorów i detektorów rozmieszczonych na planie skrzyżowania.

Dostępne są także logi systemowe:

 • LOG (zapis pracy aplikacji sterującej skrzyżowaniem),
 • AWARIE (zapis stanów awaryjnych),
 • SYSLOG (zapisy generowane przez system operacyjny),
 • POJAZDY (baza danych o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu),
 • STAN (zapis pełnego stanu sterownika w funkcji czasu).

Ze względu na słabą autoryzację użytkownika (tylko login i hasło), przez przeglądarkę zablokowano możliwość zmiany istotnych ustawień sterownika.

Pełny dostęp użytkownik może uzyskać poprzez dedykowane programy diagnostyczne, które zapewniają pełne bezpieczeństwo autoryzacji i transmisji.

Zgodność z normami i dyrektywami

Sterownikowi AsterITmini został nadany znak CE potwierdzający zgodność z następującymi normami:

 • LVD 73/23/EEC,
 • EMC 89/336/EEC,
 • PN-EN 12675 – Kontrolery sygnalizatorów – Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 50556 – Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
 • PN-EN 50293 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 • PN-EN 60439-1 – dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
 • Dz. Ustaw, zał.do n-ru 220, poz.2181 z dn.23.12.2003 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze”.

Dane techniczne:

  Napięcie zasilania   230VAC
  Moc maksymalna   5,7kW
  Moc dla potrzeb własnych   max 50W
  Napięcie zasilania sygnalizatorów standardowych   230VAC
  Napięcie zasilania sygnalizatorów niskonapięciowych   42VAC
  Napięcie przy obniżonej jasności   V – zależy od źródła światła
  Zakres temperatury otoczenia   -40 … +60°C
  Maksymalny prąd wyjściowy toru   3 A
  Minimalny prąd obciążenia toru   0,035 A
  Pomiar natężenia prądu dla każdego toru   tak
  Maksymalna ilość grup   8
  Maksymalna ilość detektorów   255
  Ilość niezależnie obsługiwanych skrzyżowań   4
  Maksymalna długość cyklu   65000 s
  Ilość programów   dowolna
  Krok programowy   1 s
  Dokładność pomiaru czasów międzyzielonych    0,1 s
  Obudowa    tworzywo termoutwardzalne IP-44
  Wymiary (dł. x szer. x wys.)   400 x 240(320) x 560
  Ciężar w zależności do wyposażenia   31kg

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

Galeria:

 

AsterIT/S – akomodacyjny, systemowy sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej współpracujący z systemem Sprint/ITS/SCATS

pobierz karta katalogowaA-ster AsterIT-S Akomodacyjny, systemowy sterownik drogowej sygnalizacji świetlnej współpracujący z systemem Sprint-ITS-SCATSAkomodacyjny sterownik AsterIT/S jest przeznaczony do pracy na dowolnego typu skrzyżowaniach z sygnalizacją uliczną oraz w systemach monitoringu i centralnego sterowania ruchem ulicznym Sprint/ITS/SCATS.

Sterownik jest zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z dziedziny elektroniki i mechaniki, z użyciem wysokiej jakości komponentów uznanych producentów.

Dwuprocesorowa jednostka sterująca CPUit pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX RT. Dzięki procesorom o dużej mocy oraz zastosowaniu szerokiej gamy interfejsów komunikacyjnych (ETHERNET, USB, RS232, RS485) AsterIT/S jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych potrzeb.

Konstrukcja

Obudowę sterownika stanowi aluminiowa szafa, malowana wysokiej jakości farbą proszkową, wyposażona w klimatyzację sterowaną dwupunktowym termostatem.

Unikatowy system wychylania kasety daje swobodny dostęp do wszystkich podzespołów sterownika bez konieczności stosowania dodatkowych drzwi. Brak drzwi z tyłu szafy zwiększa elastyczność instalacji urządzenia w terenie, pozwalając na  jego zabudowę przy ścianie i we wnękach.

Dwusystemowa kaseta EUROCARD 19″ dla modułów elektronicznych o wysokości 3U oraz 6U w połączeniu z dedykowanym systemem przyłączeń daje to prawie nieograniczone możliwości stosowania różnorodnych modułów, także innych producentów.

Modułowy system stabilnych sprężynowych złączy wtykanych ST-COMBI umożliwia łatwe odłączenia kasety i wyjęcie jej z szafy podczas instalacji, czy też konserwacji sterownika, bez naruszania istniejących połączeń z sygnalizatorami oraz detektorami.

Architektura fizyczna sterownika

Sterownik AsterIT/S posiada konstrukcję modułową, co pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji ściśle dopasowanych do wykonywanych na skrzyżowaniu zadań. Wszystkie moduły funkcjonalne sterownika połączone są magistralą itCAN, co umożliwia szybką, dwukierunkową komunikację pomiędzy modułami. Dodatkowym zabezpieczeniem działania sterownika jest linia BLOKADA, poprzez którą każdy moduł może zażądać bezwarunkowego wyłączenia sygnalizatorów.

AsterIT architektura fizyczna sterownika

Architektura logiczna sterownika

Firmware sterownika posiada także budowę modułową. Poszczególne moduły programowe komunikują się ze sobą przy pomocy wewnętrznych interfejsów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest rozbudowa oprogramowania sterownika. Nie stanowi większego problemu wzbogacenie urządzenia o dodatkowe protokoły komunikacyjne czy systemy optymalizacji sterowania.

Głównymi modułami programowymi odpowiedzialnymi za interakcję z otoczeniem są:

 • moduł zarządzania i  egzekucji algorytmów sterowania sygnalizacją,
 • moduł obsługi detekcji (detektory indukcyjne, wideo detektory, detektory geomagnetyczne, detektory mikrofalowe itp.)
 • moduł komunikacji z innymi urządzeniami ITS (centrale systemów sterowania, pojazdy uprzywilejowane, drogowe stacje pomiarowe, inne sterowniki),
 • moduł komunikacji z użytkownikiem (interfejs www, netCONSOLE, obsługa wielu języków).

Konsola operatorska

Zrealizowana jest za pomocą wyświetlacza graficznego o rozdzielczości QVGA oraz ekranu dotykowego. Konsola umożliwia pełną diagnostykę zarówno urządzenia jak i skrzyżowania.

Operowanie konsolą uzależnione jest od poziomu dostępu użytkownika. System praw dostępu uwzględnia poziom wyszkolenia i zakres odpowiedzialności operatorów.

AsterIT konsola operatorska

 Funkcje realizowane przy pomocy konsoli:

 • szybkie przełączanie w tryb żółtego migacza, all red lub wygaszenia sygnalizatorów,
 • określanie aktualnego stanu sterownika i skrzyżowania,
 • zarządzanie parametrami eksploatacyjnymi takimi jak: ustalanie progów układów kontroli temperatury i napięć,
 • zarządzanie ustawieniami i trybami pracy detektorów,
 • śledzenie stanu grup sygnalizacyjnych,
 • odczyt logów sterownika
 • odczyt i zmiana ustawień sieciowych,
 • odczyt i zmiana trybów pracy sterownika, programów, harmonogramu przełączeń.

AsterIT konsola operatorska diagram stanow

Interfejs WWW

Sterownik wyposażony jest w serwer WWW, który udostępnia przy pomocy przeglądarki internetowej wszystkie funkcje niezbędne z konfiguracją, diagnostyką i programowaniem sterownika.

Przy pomocy tego serwisu można także testować wgrane do sterownika oprogramowanie zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na skrzyżowaniu.

AsterIT interfejs www

Programowanie sterownika

Sterownik można zaprogramować przy pomocy specjalizowanego programu AsterITproj, który realizuje wszystkie funkcje niezbędne do tworzenia dowolnych algorytmów sterowania grupowego i fazowego. Przy jego pomocy programuje się także układy kontrolne sterownika oraz tryby pracy.

Program AsterITproj umożliwia także debugowanie skryptów i graficzne testowanie zaprogramowanego algorytmu sterowania.

AsterIT programowanie sterownika sygnalizacji świetlnej

Sterowanie priorytetowe

Przy pomocy sterownika AsterIT/S podłączonego do systemu Sprint/ITS/SCATS możliwa jest realizacja priorytetów dla pojazdów specjalnych i komunikacji zbiorowej. Sterowanie takie polega na takim doborze faz sygnalizacyjnych, aby jak najszybciej opróżnić wlot, przez który ma przejechać pojazd uprzywilejowany.

Praca w systemie monitoringu

System Sprint/ITS/SCATS pozwala na wykorzystanie możliwości, jakie daje system monitoringu AsterGATE. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola parametrów pracy sterownika i skrzyżowania oraz gromadzenie danych o ruchu i  obrazów z kamer w bazie danych na zewnętrznym serwerze. Sterownik może być podpięty do systemu poprzez sieć światłowodową lub poprzez modem GSM. Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji poprzez przeglądarkę internetową.

Praca w centralnych systemach sterowania ruchem

Sterownik AsterIT/S jest wyposażony w moduł SOTU, który umożliwia współpracę z obszarowym systemem sterowania ruchem Sprint/ITS/SCATS, w oparciu o algorytmy dostarczane przez system SCATS.

Praca w trybie „Pulpit Policjanta”

Sterownik AsterIT/S może zostać wyposażony w dowolnie definiowany panel „Pulpitu Policjant”, który umożliwia przełączanie trybów pracy sygnalizacji świetlnej, wraz z wyborem pracy krokowej programu.

Bezpieczeństwo sterowania

Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami sterownik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń.

Zabezpieczenia sprzętowe

Zabezpieczenia sprzętowe opierają się na pomiarach prądów i napięć w obwodach kontrolowanych. Układy kontrolne są nadzorowane przez co najmniej dwa niezależne procesory.

 • Pomiar i kontrola napięć zasilających.
 • Pomiar i kontrola prądów we wszystkich torach grup sygnałowych (R,A,G).
 • Niezależnie kontrolowany dodatkowy tor czerwony dla sygnalizatora podstawowego.
 • Wzajemna kontrola poprawności pracy procesorów głównych.
 • Kontrola maksymalnego czasu trwania pętli programowych wszystkich procesorów.
 • Kontrola napięć zasilających układów elektronicznych.
 • Nadrzędna, niezależna blokada wyświetlania sygnałów na skrzyżowaniu w przypadku uszkodzenia podstawowych układów kontrolnych.

Zabezpieczenia programowe

Zabezpieczenia programowe są realizowane wielostopniowo przez wszystkie procesory biorące udział w sterowaniu (procesory główne jednostki centralnej, procesory modułów sterujących wyświetlaniem sygnałów, procesory obsługujące detektory).

 • Kontrola czasów międzyzielonych.
 • Kontrola zgodności wyświetlanych sygnałów z programem sterującym.
 • Kontrola długości cyklu (o ile występuje).
 • Kontrola maksymalnej długości sygnału czerwonego.
 • Wzajemna kontrola wykonywania programów przez procesory.
 • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

Zasilanie

Sterownik jest wyposażony w przyłącze sieci jednofazowej 230V w dowolnym układzie sieciowym. Napięcie zasilania wykraczające poza normatywną granicę 10% jest tolerowane w granicach 88÷264V z tym, że sterownik zgłasza awarię przy spadku napięcia poniżej zaprogramowanego poziomu.

Blok zasilania sterownika AsterIT/S jest wyposażony w układy ochrony przepięciowej klasy B+C oraz układy filtracji zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną zgodną z normą EMC-89/336/EEC. Tutaj też są zainstalowane zabezpieczenia zasilania sygnalizatorów i układu sterowania.

W zależności od wymaganego napięcia zasilania źródeł światła sygnalizatorów (230VAC lub 42VAC) i ich rodzaju do bloku zasilania dołączony jest moduł redukcji napięcia, który wraz z układem przełączającym zapewnia żądane napięcie oraz ściemnianie sygnalizatorów w porze zmniejszonego oświetlenia zewnętrznego.

Dodatkowym wyposażeniem jest zabezpieczone bezpiecznikiem gniazdo serwisowe 230VAC.

Wejścia i wyjścia

AsterIT/S zapewnia współpracę z sygnalizatorami żarówkowymi, halogenowymi, LED wszystkich generacji (zarówno realizujących funkcje ściemnienia, jak i bez nich). Umożliwia obsługę sygnalizatorów o napięciu roboczym 230VAC, 42VAC, jak również jest przygotowany do innych napięć.

Dane do realizacji programów akomodacyjnych są uzyskiwane z:

 • przycisków pieszego, lub innych detektorów pieszych – wejścia wzbudzania (przyciski) są zasilane napięciem bezpiecznym 24VDC, akceptują również sygnały od obcych urządzeń (detektorów); wyjścia sygnalizacyjne umożliwiają podłączenie lamp informacyjnych LED zasilanych napięciem bezpiecznym 24VDC, lub konwencjonalnych 230VAC,
 • inteligentnych, indukcyjnych detektorów pojazdów (DP-8),
 • czujników IR, mikrofalowych, ultradźwiękowych, systemów wideodetekcji,
 • innych sterowników pracujących w tej samej sieci.

Komunikacja

AsterIT/S ma zintegrowany serwer WWW udostępniający w bezpieczny sposób dane o przebiegu pracy sterownika i o sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. Otwarty protokół oparty na standardzie XML udostępnia poprzez warstwę HTTP dane niezbędne do diagnostyki, monitorowania, programowania oraz współpracy z systemem sterowania ruchem Sprint/ITS/SCATS.

Do celów serwisowych udostępnione są protokoły: HTTP, FTP lub niskiego poziomu przez TCP/IP.

W celu załadowania nowego oprogramowania, pobrania logów lub bazy danych ruchu pojazdów można posłużyć się także pamięcią FLASH (pendrive) dołączoną do portu USB.

Sterownik AsterIT/S obsługuje wszelkiego rodzaju modemy komunikacyjne (PTSN, GSM, ISDN) zgodne ze standardem HAYES. Może pracować w sieciach LAN, wireless LAN (WiFi), opartych na GPRS lub EDGE.

Zalecanym sposobem komunikacji pomiędzy sterownikami AsterIT/S jest komunikacja poprzez łącze ETHERNET i światłowód.

Praca w systemach koordynacji liniowej, obszarowej oraz centralnego sterowania ruchem

Sterownik AsterIT/S ma rozbudowane mechanizmy programowe umożliwiające w prosty sposób dostosowanie jego funkcjonalności. W połączeniu z otwartym i konfigurowanym protokołem transmisji może współpracować z systemem sterowania ruchem Sprint/ITS/SCATS lub systemem monitoringu.

Współpraca z innymi urządzeniami

W ramach zadań sterowania sygnalizacją sterowniki AsterIT/S poprzez port RS-485 mogą współpracować z urządzeniami takimi jak:

 • Sterowniki AsterIT/S,
 • Sterowniki AsterIT,
 • Sterowniki ASTER-40,
 • Stacja meteorologiczna,
 • Znaki zmiennej treści,
 • Sterowniki innych producentów.

Diagnostyka

Wbudowane oprogramowanie zapewnia szeroką diagnostykę zarówno na poziomie działania programu skrzyżowania, na poziomie oprogramowania systemowego, jak i na poziomie systemu operacyjnego LINUX. Kontrolę sterownika można przeprowadzać lokalnie przy pomocy wbudowanego graficznego panela dotykowego, za pomocą dołączonego komputera przenośnego, lub zdalnie, np. przez INTERNET.

W najprostszym przypadku diagnostykę można przeprowadzić wykorzystując wbudowany w system serwer WWW i dowolną przeglądarkę internetową.

Tym sposobem można przeglądać wszystkie istotne parametry takie jak: awarie podsystemów sterownika, uszkodzenia źródeł światła i przewodów zasilających sygnalizatory, poziomy napięć zasilających, wartości prądów torów dla wszystkich grup. Za pomocą graficznego diagramu czasowego można także obserwować stan grup sygnalizacyjnych oraz stan sygnalizatorów i detektorów rozmieszczonych na planie skrzyżowania.

Dostępne są także logi systemowe:

 • LOG (zapis pracy aplikacji sterującej skrzyżowaniem),
 • AWARIE (zapis stanów awaryjnych),
 • SYSLOG (zapisy generowane przez system operacyjny),
 • POJAZDY (baza danych o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu),
 • STAN (zapis pełnego stanu sterownika w funkcji czasu).

Ze względu na słabą autoryzację użytkownika (tylko login i hasło), przez przeglądarkę zablokowano możliwość zmiany ustawień sterownika.

Pełny dostęp użytkownik może uzyskać poprzez dedykowane programy diagnostyczne, które zapewniają pełne bezpieczeństwo autoryzacji i transmisji.

Zgodność z normami i dyrektywami

Sterownikowi AsterIT/S został nadany znak CE potwierdzający zgodność z następującymi normami:

 • LVD 73/23/EEC,
 • EMC 89/336/EEC,
 • PN-EN 12675 – Kontrolery sygnalizatorów – Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 50556 – Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego
 • PN-EN 50293 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 • PN-EN 60439-1 – dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych
 • Dz. Ustaw, zał.do n-ru 220, poz.2181 z dn.23.12.2003 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze”.

Dane techniczne:

Maksymalna ilość grup sygnalizacyjnych do 64 (56)
Ilość detektorów łącznie z wejściami 24V do 255 szt.
Ilość wyjść 24V do 72 szt.
Ilość niezależnie obsługiwanych skrzyżowań 4
Maksymalna długość cyklu 255s
Ilość programów dowolna
Podstawa czasu programu 1s
Dokładność pomiaru czasów międzyzielonych 0,1s
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia 24V 0,5A
Napięcie zasilania sygnalizatorów 230VAC, opcjonalnie 42VAC
Maksymalny prąd wyjściowy toru 3A
Minimalny prąd obciążenia grupy 0,035A
Regulacja jasności świecenia sygnalizatorów­*) dwustanowa
Pomiar prądu dla każdego toru tak
Dokładność pomiaru napięć ±1V
Maksymalny czas reakcji na stan awaryjny < 0,3s
Czas podtrzymania po zaniku zasilania­*) 3h
Pomiar częstotliwości podstawy czasu tak
Ilość 32 bitowych procesorów w CPU 2 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania 50Hz
Napięcie zasilania 230VAC
Tolerancja na wartość napięcia zasilania -20 do +15 %
Moc dla potrzeb własnych (łącznie z grzaniem) <150 W
Maksymalny sumaryczny prąd sygnalizatorów 25 A
Zakres temperatury otoczenia -40 do +60 oC
Obudowa Al IP-54
Wymiary gabarytowe (W x L x H) Wykonanie 1 —

z cokołem 680 x 500 x 1500mm

bez cokołu 680 x 420 x 1200mm

Wykonanie 2 —

z cokołem 1360 x 500 x 1500mm

bez cokołu 1360 x 420 x 1200mm

Masa 50 do 70**)  kg
  *) wyposażenie opcjonalne, **)  w zależności od wyposażenia

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

Galeria:

 

AsterM – akomodacyjna, bezprzewodowa, wahadłowa sygnalizacja świetlna

pobierz karta katalogowa
A-ster AsterM Akomodacyjna, bezprzewodowa, wahadłowa sygnalizacja świetlna

Zestaw akomodacyjnej bezprzewodowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej AsterM służy do sterowania ruchem na zwężonych odcinkach dróg, na których niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w dwóch kierunkach.

Znajduje zastosowanie w sterowaniu strumieniami pojazdów w czasie remontów mostów, wiaduktów, wymiany nawierzchni itp.

Przy realizacji sterowania urządzenie wykorzystuje uniwersalny, akomodacyjny algorytm sterowania grupowego, który dostosowuje czasy otwarcia każdego strumienia do aktualnego natężenia ruchu, z zachowaniem niezbędnych czasów ewakuacji.

Zestaw składa się z dwóch urządzeń, które prowadzą między sobą ciągłą wymianę informacji, umożliwiając nadzór czasów otwarcia danego strumienia, stanów kolizyjnych, przepalenia źródła światła.

Awaryjne wyłączenie jednego z urządzeń skutkuje natychmiastowym wyłączeniem drugiego. W porównaniu z tradycyjnym sterowaniem stałoczasowym, uzyskuje się zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowości i płynności ruchu oraz zmniejszenie strat czasu oczekiwania.

Program ruchowy sterownika jest wprowadzany z klawiatury do jednego z urządzeń. Zanik zasilania na dowolnie długi czas nie powoduje zaburzenia programu. Urządzenia nie wymagają żadnej wstępnej synchronizacji.

W celu przedłużenia pracy zestawu bez wymiany akumulatorów oraz zapobiegnięciu olśnienia kierowców, urządzenia zostały wyposażone w system ograniczenia mocy świecenia po zmroku.

Zestaw AsterM został zaprojektowany tak, aby mógł realizować wszystkie wymagania bezpieczeństwa stawiane przez obowiązujące normy sterowania ruchem ulicznym, jednocześnie zapewniając prostotę obsługi i programowania oraz możliwość elastycznego dostosowania jego funkcji do wymogów sterowania.

Uniwersalna konstrukcja umożliwia współpracę z różnymi rodzajami czujników pojazdów. Zależnie od warunków miejsca instalacji, możliwe jest zasilanie sieciowe lub akumulatorowe. Składana konstrukcja masztu ułatwia transport.

Tryby pracy

Tryb stałoczasowy.

Jest najprostszą formą pracy sygnalizacji wahadłowej. Nie wymaga stosowania czujników pojazdów. Praca w tym trybie polega na cyklicznym, naprzemiennym wyświetlaniu sygnałów zielonych z zachowaniem niezbędnych czasów ewakuacji.

Tryb akomodacyjny

AsterM Akomodacyjna, bezprzewodowa, wahadłowa sygnalizacja świetlna schemat sterowania 1

Jest to podstawowy i zalecany tryb pracy. Wymaga on zastosowania dwóch czujników obecności, lub przejazdu, umieszczonych po jednym na każdym sygnalizatorze. Podstawowym stanem sygnalizacji jest „Wszystko czerwone”. Gdy na którymkolwiek wlocie zostanie zarejestrowany pojazd, wlot ten zostanie otwarty na czas który wyznaczy zajętość czujnika pojazdów, lub na czas maksymalny dla danej grupy. Otwarcie wlotu przeciwnego może nastąpić po upływie zaprogramowanego czasu ewakuacji. Innym wariantem tego trybu jest praca z jednym czujnikiem. W tym wariancie wlot pozbawiony czujnika jest otwarty zawsze, gdy na kierunku kolizyjnym nie są rejestrowane pojazdy. W każdym przypadku po otwarciu dowolnego wlotu jest zapewniony określony minimalny czas  trwania sygnału zielonego.

Tryb akomodacyjny z ochroną strefy

AsterM Akomodacyjna, bezprzewodowa, wahadłowa sygnalizacja świetlna schemat sterowania 2

Jest to rozszerzenie trybu akomodacyjnego. Wymagane są dwa dodatkowe czujniki dalekiego zasięgu, które obserwują wspólny pas jezdni. Działanie tych czujników polega na zwiększeniu czasu ewakuacji w przypadku obecności pojazdów w strefie ruchu wahadłowego. Rozwiązanie to zapewnia opróżnienie strefy zwiększając bezpieczeństwo ruchu, pomimo błędów popełnianych przez kierujących pojazdami.

Tryb akomodacyjny w sterowaniu ruchem tramwajowym

AsterM Akomodacyjna, bezprzewodowa, wahadłowa sygnalizacja świetlna schemat sterowania 3

Ze względów ekonomicznych przy remontach torowisk zamyka się zazwyczaj ich długie odcinki. Ruch po wspólnym torze może odbywać się na odcinku nawet 1- 2 km. Czasem w strefie mijanki mogą też znajdować się przystanki. Dlatego sterowanie sygnalizacją wahadłową dla pojazdów tramwajowych musi odbywać się w sposób specyficzny. Algorytm sterowania musi uwzględniać zgłoszenia tramwajów oczekujących na wjazd i blokowanie otwarcia wjazdu w przypadku, gdy w strefie znajduje się jakikolwiek pojazd jadący w przeciwnym kierunku. W sterowniku AsterM te postulaty zrealizowane są poprzez zliczanie pojazdów wjeżdżających do strefy z danego kierunku i sprawdzaniu, czy wszystkie ją opuściły. Bezpieczeństwo sterowania Zadaniem sygnalizacji jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu. Dlatego też, pomimo prostoty urządzenia, zastosowano w nim wiele unikatowych rozwiązań sprzętowych i programowych. Wszystkie te rozwiązania mają na celu eliminację błędów zarówno ze strony urządzenia,  jak i ze strony obsługujących go osób oraz kierujących pojazdami. Wszystkie newralgiczne układy podlegają ciągłym testom sprawności. W przypadku wykrycia nieprawidłowości które nie mogą być wyeliminowane przez samo urządzenie, bezwarunkowo następuje przełączenie sygnalizacji na „żółty migacz”, lub jej całkowite wyłączenie. Należy podkreślić fakt, że jest to jedyne w tej klasie urządzenie w którym zastosowano niezależną kontrolę sygnałów kolizyjnych.

Programowanie

Pomimo rozbudowanych funkcji sterowniczych programowanie zestawu AsterM jest niezwykle proste. Program wprowadzany jest z konsoli operatorskiej znajdującej się przy sterowniku nadrzędnym. W zasadzie całość programowania sprowadza się do podania czasów minimalnych i maksymalnych otwarcia poszczególnych grup, odległości pomiędzy liniami zatrzymania i prędkości przejazdu przez chronioną strefę. Przedtem należy wybrać żądany tryb pracy, ilość obsługiwanych komór sygnalizacyjnych itp. Szczegółowa instrukcja programowania zawarta jest w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostarczanej z każdym egzemplarzem urządzenia.

Dane ogólne (dla jednego urządzenia)

Ilość grup sygnalizacyjnych1
Ilość wejść akomodacyjnych własnych1
Ilość wejść akomodacyjnych zdalnych1
Podstawa czasu programu1s
Czas reakcji sterownika na zdarzenie0,1s
Układ kontroli żarówek w każdym torzetak
Układ wykrywania kolizji sygnałów zielonychtak
Ilość programów przełączanych wg tygodniowego harmonogramu przełączeń4
Sposób synchronizacji urządzeńradiowy lub przewodowy (skrętka transmisyjna)
Maksymalna długość odcinka chronionegook. 500 do 700m (zależy od lokalnych warunków propagacji radiowej, w terenie otwartym do 1000 m)
Moc urządzeń nadawczych <10mW (nie wymagają zezwolenia URTiP)
Panel operatorskiklawiatura, wyświetlacz LCD
ProgramowanieBezpośrednio z panelu operatorskiego. Możliwość zmian programów bez przerywania pracy sygnalizacji.
Zasilanie12V (akumulator), lub 230V 50Hz
System oszczędzania energiitak
Sygnalizacja rozładowania akumulatorówtak (cyfrowy wskaźnik rozładowania akumulatora)
Wymiana akumulatorów bez zakłócania pracy sygnalizacjitak
Czas pracy bez wymiany akumulatorów (160 Ah)ok. 100h (150h dla pracy całodobowej)
Wymiary gabarytowe (mm)850[D] x 850[S] x 3300[W] – w stanie rozłożonym
Wymiary gabarytowe (mm)1700[D] x 850[S] x 1200[W] – w stanie złożonym
Masa bez akumulatoraok. 40kg

Dane sygnalizatorów

Rodzaj sygnalizatora2 lub 3 komorowy, fi300mm lub fi200mm
Typ źródła światłaLED 12V 6W

Złącze czujnika pojazdu

Rodzaje obsługiwanych detektorów ruchu – podczerwone, radarowe, ultradźwiękowe, pętle indukcyjne

Zasilanie czujnika12V DC
Sygnał wejściowy0…5V wzbudzenie5..15V brak wzbudzenia lub styk bezpotencjałowy

Opcje dodatkowe

 • Detektory ruchu
 • Zasilacz sieciowy
 • Ładowarka akumulatorów mijanka

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

Galeria: