AsterMet-D – drogowa stacja meteorologiczna

pobierz karta katalogowa

AsterMet-D jest stacją meteorologiczną przeznaczoną do dostarczania informacji o sytuacji drogowej kierowcom, zarządcą dróg, policji, firmom utrzymania dróg itd. Może pracować jako urządzenie autonomiczne sterujące lokalną tablicą informacyjną lub znakiem zmiennej treści. Rolę stacji pomiarowej pełni logger z systemem zasilania (wszystko zabudowane w szafie polowej) współpracujący z niezbędnym zestawem czujników.

Parametrami mierzonymi przez drogową stację meteorologiczną są wartości:

 • temperatura i wilgotność powietrza na wysokości 3m,
 • kierunek i prędkość wiatru na wysokości 6m (uśrednione za okresy 10-minutowe),
 • temperatura nawierzchni
 • temperatura zamarzania
 • stężenie solanki
 • grubość warstwy wody/lodu
 • stan nawierzchni (sucha, zasolona, wilgotna, mokra, zamarzająca, szron,
 • suchy śnieg, suchy lód, mokry śnieg, lód)
 • obecności, intensywności opadów atmosferycznych,
 • punkt rosy z uwzględnieniem zasolenia nawierzchni (przewidywanie możliwości wystąpienia gołoledzi),
 • widzialności (opcja),
 • oraz innych parametrów w zależności od potrzeb,

Pozostałe wymagane dane (ostrzeżenie przez oblodzeniem, ostrzeżenie o zmrożeniu nawierzchni, ostrzeżenie przy zbyt intensywnym opadzie, alarm lodowy) – wyliczane są na drodze obróbki programowej.

Stacja może zostać uzupełniona o kamery monitoringu wideo.

AsterMet-D potrafi:

 • prognozować warunki meteorologiczne,
 • generować ostrzeżenia meteorologiczne,
 • sterować znakami zmiennej treści,
 • sterować tablicami informacyjnymi.
 • opcjonalnie może zostać uzupełniona o funkcje drogowej stacji pomiarów ruchu drogowego i kamery monitoringu wizyjnego

AsterMet-D pracuje w sieci.

Po dołączeniu stacji do systemu AsterGate będzie ona przekazywać informacje do centralnego serwera internetowego gromadzącego dane i prowadzącego zarządzanie obszarowe.

Dane przekazywane mogą być do centralnego komputera (serwera) Klienta, a specjalizowane oprogramowanie umożliwi pobieranie danych, archiwizację na dysku oraz dalszą obróbkę w systemie. Większość funkcji jest realizowana automatycznie. W sytuacjach nietypowych funkcje automatycznego sterowania mogą okazać się niewystarczające i wtedy operator systemu ma do dyspozycji szereg funkcji ręcznego sterowania i diagnostyki serwisowej realizowanych za pomocą zdalnego dostępu.

Drogowa stacja pomiarów meteorologicznych AsterMet-D jest gotowym elementem do zastosowania w rozwiązaniach ITS  (Inteligentny System Transportowy).

 

Serwerowy program AsterMet MeteoViewer

Program służy do prezentacji pomiarów meteorologicznych oraz alarmów zapisanych w bazie danych meteorologicznych na serwerze. Można w nim oglądać zarówno pomiary bieżące jak i historyczne.

Wymagania:

Do poprawnego działania program MeteoViewer wymaga systemu Windows XP SP3 lub nowszego z zainstalowanymi komponentami:

 • Microsoft .NET Framework Client Profile
 • MySQL Connector/NET

Okno główne:

Program wyświetla okno główne, prezentujące ostatnie cztery zarejestrowane pomiary ze stacji meteorologicznej.A-ster MeteoViewer - okno

Pasek alarmów pokazuje ostatnio wygenerowane alarmy, o ile od ich wygenerowania nie upłynęła ponad jedna doba. Klikając w jeden z napisów określających typ pomiaru (np. „Temperatura jezdni”) otwieramy okno wykresu pomiarów historycznych.

Okno wykresu:

W oknie tym możemy oglądać wszystkie pomiary przechowywane w bazie danych. A-ster MeteoViewer - wykres

Domyślnie na wykres trafiają pomiary z ostatniej doby. Można jednak ustawić dowolny zakres czasowy, który chcemy oglądać.

Parametr Jedn. Wartość
Pomiar temperatury powietrza oC -40 do +60  ±0,1
Pomiar temperatury drogi oC -40 do +70  ±0,1
Pomiar wilgotności względnej powietrza %RH 0 do 100 ±2
Określanie temperatury punktu rosy**) oC -40 do +60 ±0,5
Zakres pomiaru kierunku wiatru 0 … 360° bez strefy martwej
Użyteczny zakres pomiaru prędkości wiatru 0 … 60 m/s (0..216 km/h)
Dokładność pomiaru prędkości wiatru m/s 3% dla v>1
Wbudowany modem GSM/EDGE Opcja
Złącza komunikacyjne Ethernet, USB, RS232, RS485
Akumulator LiIon Ah 12
Czas pracy przy naładowanym akumulatorze h Ok.. 170  dla 20 oC
Pomiar napięcia wbudowanego akumulatora % 0 do 100
Zegar czasu astronomicznego TAK
Temperatura pracy oC -40 do +60

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

Galeria:

AsterMet-D-mobil – mobilna, drogowa stacja meteorologiczna

AsterMet_D-mobil Mobilna, Drogowa Stacja MeteorologicznaStacja przeznaczona jest do pomiarów warunków środowiskowych na drodze i w jej bliskim sąsiedztwie jako jedno z ogniw systemu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).

Może być eksploatowana jako wyposażenie Ruchomego Centrum Zarządzania Ruchem. Wyposażona w mocny uchwyt magnetyczny doskonale nadaje się do instalowania na blaszanym dachu samochodu i wykonywania pomiarów nawet podczas jazdy.

Doskonałym zastosowaniem stacji są pomiary do wyznaczania termicznych map drogowych.

Dane techniczne:

 Pomiar temperatury powietrza  -40 do +60  ±0,1 oC
 Pomiar wilgotności względnej powietrza  0 do 100 ±2%RH
 Określanie temperatury punktu rosy**)  -40 do +60 ±0,5 oC
 Wbudowany modem GSM/EDGE  TAK
 Możliwość podłączenia anteny GSM zewnętrznej  TAK
 Akumulator LiIon  8 Ah
 Czas pracy przy naładowanym akumulatorze  Ok.. 170  dla 20 oC h
 Pomiar napięcia wbudowanego akumulatora  0 do 100%
 Zegar czasu astronomicznego  TAK
 Temperatura pracy  -40 do +60 oC
 Uchwyt magnetyczny  TAK
 Wymiary gabarytowe (Szer x Dług x Wys)  130 x 146 x 207 mm
 Masa  1,5 kg
 Ładowarka sieciowa 230V  TAK
 Ładowarka 12/24VDC  TAK
 Torba lub walizka transportowa*)   TAK
 *) wyposażenie opcjonalne**) wartość wyliczana na podstawie innych parametrów

Na życzenie oferujemy pomiar innych parametrów lub zastosowanie przyrządów wyższej klasy.

Pobierz:

 

AsterMet – automatyczna Stacja Meteorologiczna

AsterMet Automatyczna Stacja Meteorologiczna z internetowym dostępem do danych w systemie AsterGatepobierz karta katalogowaAsterMet jest uniwersalną stacją meteorologiczną przeznaczoną do dostarczania informacji o sytuacji pogodowej. Może pracować w trybie izolowanym prowadząc pomiary i rejestrując dane we własnej pamięci, lub po dołączeniu stacji do systemu AsterGate, przekazywać informacje do centralnego serwera internetowego gromadzącego dane i udostępniającego je użytkownikom. Wbudowany web-serwer ułatwia przeglądanie pomiarów.

Sercem stacji pomiarowej AsterMet jest specjalizowany logger realizujący funkcje pomiaru, gromadzenia i przekazu danych. Posiada 16 wejść do bezpośredniego podłączenia czujników oraz uniwersalne złącze transmisji w standardzie MODBUS do podłączenia większej liczby czujników. Rodzaj i ilość czujników pomiarowych jest swobodnie konfigurowana na podstawie oczekiwań użytkownika.

AsterMet mierzy:

 • Kierunek i prędkość wiatru.
 • Temperaturę powietrza, przygruntową, gruntu.
 • Wilgotność względną powietrza.
 • Opady atmosferyczne ciekłe i stałe.
 • Napromienienie słoneczne.
 • Ciśnienie atmosferyczne.
 • Wilgotność gleby.
 • Poziom wody.
 • Inne parametry, po dołączeniu stosownych czujników.

AsterMet jest niezawodna i trwała.

Stacja pomiarowa jest montowana w szczelnej szafie odpornej na warunki zewnętrzne.

Zasilana z sieci 230VAC lub 12VDC, posiada wbudowany system zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napięcia. Może być również zasilana z alternatywnych źródeł zasilania.

AsterMet pracuje w sieci internetowej.

Do łączenia z serwerem internetowym systemu AsterGate służy standardowo modem GSM/GPRS. Dane uzyskane ze stacji są gromadzone na serwerze internetowym, gdzie mogą być oglądane w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. Można je również eksportować do dalszych analiz przez specjalizowane programy do oceny zagrożeń, np. o wystąpieniu warunków do kiełkowania zarodników grzyba będącego sprawcą zarazy ziemniaczanej poprzez odpowiednio długo utrzymującą się kombinację temperatury i wilgotności powietrza. W takich systemach można skonfigurować nawet kilkadziesiąt alarmów, wykorzystując różne programy do oceny ryzyka, bazujące na tych samych danych.

Precyzyjne dane pogodowe pozwalają podjąć lepsze decyzje co do tego kiedy, lub ile nawadniać (automatyka), dotyczące terminu sadzenia czy nawożenia, doboru optymalnego czasu i miejsca zabiegów ochronnych. Pozwala to na racjonalizację zużycia środków chemicznych i obniżenie kosztów.

Stacja meteorologiczna może służyć większej grupie producenckiej powodując rozłożenie kosztów zakupu, a zastosowany system ograniczenia dostępu do danych poprzez konieczność wprowadzenia hasła eliminuje dostęp osób postronnych.

Dostępna jest również przenośna stacja pomiarów meteorologicznych, wraz z zasilaniem solarnym.

Pobierz:

pobierz karta katalogowa

Galeria:

 

AsterMet-MINI – Automatyczna przenośna stacja meteorologiczna z internetowym dostępem do danych w systemie AsterGate

pobierz karta katalogowaAsterMet-mini Automatyczna Przenośna Stacja Meteorologiczna z internetowym dostępem do danych w systemie AsterGate

Uwaga! produkt chwilowo niedostępny.

Stacja przeznaczona jest do dostarczania informacji o aktualnej sytuacji pogodowej. Elastyczna konfiguracja mierzonych parametrów, bezprzewodowy przekaz danych, zerowe koszty instalacji, oraz zasilanie akumulatorowe wystarczające na wiele miesięcy pracy czynią z niej uniwersalne, mobilne narzędzie do badania mikroklimatu w dowolnym miejscu.

Maksymalny zestaw czujników pozwala mierzyć:

 • Temperaturę oraz wilgotność względną powietrza,
 • Opady atmosferyczne,
 • Prędkość oraz kierunek wiatru,
 • Prędkość wiatru na dodatkowym poziomie

Sercem stacji jest specjalizowany datalogger zintegrowany z modułem GSM/GPRS, zapewniający szerokie możliwości konfiguracji mierzonych parametrów oraz obsługiwanych czujników, w zależności od wymagań pomiarowych.

Dane pomiarowe są wysyłane przez sieć komórkową GSM/GPRS do centralnego serwera systemu AsterGate, skąd mogą być udostępniane uprawnionym użytkownikom posiadającym dostęp do Internetu.

Dane techniczne:

Parametry mierzone Zakres Dokładność
Temperatura powietrza -40…+60ºC ±0,2ºC
Wilgotność względna powietrza 0…100% ±2…3%
Opad atmosferyczny nieograniczony 0,2 mm
Zasilanie 12VDC
Zasilanie solarne Opcja

Pobierz:

pobierz karta katalogowa